gaswisseling/bloed blad 0

Praktische opdracht

Over leven

(ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering en regeling lichaamstemteratuur bij dieren)
onderbouw havo

Deze opdracht kun je pas gaan doen nadat je de basisstof over de ademhaling en de bloedsomloop bestudeerd en geleerd hebt.
De onderwerpen worden verdeeld over de klas en worden in groepjes van twee personen uitgevoerd. Ieder groepje bestudeert één bepaald onderwerp en maakt daarvan een overzichtelijke poster.
Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Ze moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden. De theorie wordt niet meer klassikaal besproken.

Onderwerpen

 


 
©scholte/marree