bioplekhome

Erfelijkheidsleer

Kruisingen

Bij de te bespreken kruisingen gaan we uit van een organisme met 4 paar chromosomen in de normale lichaamscellen (dus 2n=8)Bij het opschrijven van de kruisingen worden de chromosomen getekend zoals ze tijdens de meiose 1 in het middenvlak van de cel liggen.

Deze notatie heeft 2 voordelen:

1.De chromosomen liggen dan in paren gerangschikt, zodat het beeld overzichtelijker wordt. 2. Door deze schrijfwijze is gelijk duidelijk welke geslachtscellen er zullen ontstaan.

Tijdens de meiose 1 bestaat ieder chromosoom uit 2 chromatiden.

Alleen als ze voor onderzoek op een speciale manier bewerkt zijn, stoten ze elkaar af en zijn de chromosomen X-vormig.

 

Om de belangrijkste kruisingen te demonstreren kiezen we op de vier chromosomen 5 van de duizenden erfelijke eigenschappen (=genen): de genen A, B, C, D en E.

De genen C en D liggen op hetzelfde chromosoom. Ze zijn gekoppeld.
Gen E ligt op het X-chromosoom, het is x-chromosomaal.
De recessieve vormen (=allelen) van de genen zijn met kleine letters weergegeven.
Bij alle voorbeelden gaan we uit van onderstaand "echtpaar".
Het is de gewoonte dat het vrouwtje in een kruising als eerste wordt weergegeven.

 

vorige bladzijde
inhoud
volgende bladzijde