[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000 (herzien in 2007)

Practicum Bouw voortplantingsorganen - opdrachten

VWO - tweede fase

domein C2

Inhoud
 1. testis
 2. ovarium
 3. ontwikkeling eicel (zee-egel)
Alle onderdelen van dit practicum zijn van belang voor het goed begrijpen van de theorie.
Bestudeer daarom bij ieder onderdeel vooraf de theorie, teken niet klakkeloos over!

De verslagen van de beschrijvende practica bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Doel van het onderzoek
(één zin)

Materiaal en methode
(vooral kort)

Resultaten
(tekeningen + beschrijving waarnemingen)

Conclusie/discussie
Zie hiervoor de aanwijzingen bij de opdrachten.

 

 

 

1. Voortplanting zoogdieren - testis

Doorsnede testis

Informatie: testis

Bekijk het preparaat met de zwakste vergroting.

De testisbuisjes zijn dan al zichtbaar. Doordat de buisjes sterk gekronkeld zijn, zijn ze niet allemaal precies dwars doorgesneden.

Maak een overzichtstekening. Let daarbij op :

 • - De testisbuisjes
 • - bloedvaatjes
 • - bindweefsel

Zoek een duidelijk testisbuisje, vergroot dit uit en teken details van het buisje.
Let op de delende cellen (chromosomen zichtbaar).
Kijk of je rijpe zaadcellen ziet liggen. Let op de interstitiële cellen.
De interstitiële cellen zitten tussen de testisbuisjes in.
In de cellen vindt zowel meiose als mitose plaats. Wat is hier het doel van deze delingen?

Doorsnede bijbal (niet in ieder preparaat)

De preparaten van de testis bevatten soms ook een klein stukje van de bijbal. Zoek zo'n preparaat.

Teken details van een bijbalbuisje.

Noteer de verschillen tussen de wand van een bijbalbuisje en de wand van een testisbuisje.

Wat is de functie van de bijbal?

Zaadcellen

Neem een preparaat met zaadcellen.
Bestudeer de bouw van de zaadcel.

Wat zijn de functies van de onderdelen?

Verwerk in je verslag:

 • de functies van de onderdelen;
 • de ontwikkeling van de zaadcellen (type delingen, rol hormonen);
 • de functie van de cellen van Leijdig (nterstitiële cellen);
 • de rol van de testis bij het ontstaan van de secundaire geslachtskenmerken.

 

2. Voortplanting zoogdieren - ovarium

Informatie: ovarium. en menstruatiecyclus

Bekijk het preparaat eerst bij een zwakke vergroting.
Maak een overzichtstekening.

Let daarbij op: - primaire follikels

 • rijpende follikels
 • opslag van toekomstige eicellen
 • bloedvaten

Op sommige preparaten zijn ook delen van de eileider te zien.

Bekijk en teken details van:

 • primaire follikel met een eicel en de omringende follikelcellen
  (Geef bij de eicel aan wat de kern is en wat de dooiermassa)
 • een rijpe of een bijna rijpe follikel(Hoe komt het dat deze vaak geen eicel lijken te bevatten?)

Verwerk in je verslag:

 • de functies van de onderdelen;
 • de ontwikkeling van de follikel en het gele lichaam en de rol van hormonen daarbij;
 • de ontwikkeling van de eicel;
 • de functie van de dooiermassa;
 • de ovulatie;
 • de rol van het ovarium bij het ontstaan van secundaire geslachtskenmerken.

 

3. Ontwikkeling van embryo

Informatie: Bevruchting, embryologie zoogdieren

Tot en met het blastula stadium ontwikkelen de eieren van een zee-egel zich op dezelfde manier als de eieren van een zoogdier.

De preparaten zijn erg kwetsbaar.

Zoek in een boek afbeeldingen van de ontwikkeling van het embryo en probeer in het preparaat de volgende stadia te vinden.
 1. zygote,
 2. 2-cellig stadium,
 3. 4-cellig stadium,
 4. morula,
 5. blastula,
 6. gastrula.

Maak van deze stadia een tekening.
Zoek het verschil op tussen een blastula van een zee-egel en een blastocyst bij een mens.

Externe links

 • Viritual Classroom Biology vcbioscinece.ru.nl: embryologie zee-egel
 • The visible embryo, een prachtige site met afbeeldingen en gegevens over alle stadia van de embryonale ontwikkeling van de mens.

Verwerk in je verslag:

 • ontwikkeling van de bevruchte eicel (zygote): 2-cellig stadium, 4-cellig stadium, morula, blastula, gastrula;
 • verschillen in ontwikkeling van de eicel van een zee-egel en van een mens.