[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000


Praktische opdrachten Voortplanting

Moderne technieken en voortplantingsgerelateerde onderwerpen

VWO - tweede fase

domein C2

 

Opdracht

Doelen

Kennis

 • Verwerven van kennis over methoden waarmee wordt geprobeerd ongewenste
  kinderloosheid op te heffen.
 • Verwerven van kennis over en een beargumenteerde mening kunnen geven over het gebruik van nieuwevoortplantingstechnieken bij de mens.

  Vaardigheden

 • Leren relevante informatie uit bronnen te halen.
 • Leren informatie uit meerdere bronnen zinvol te combineren en deze in volledig eigen woorden weer te geven.

  De onderwerpen worden verdeeld over de klas en worden in groepjes van twee personen uitgevoerd. Ieder groepje verzamelt over één van onderstaande onderwerpen informatie en maakt daarvan een overzichtelijke poster (A3-formaat) voor de klasgenoten.
  De poster moet medeleerlingen voldoende informatie geven om een aantal vragen over het onderwerp te kunnen beantwoorden en om argumenten voor en tegen te kunnen formuleren.

  De poster wordt gekopieerd voor je medeleerlingen. De poster moet er aantrekkelijk uitzien en uitnodigen tot lezen.
  Je moet minimaal twee bronnen gebruiken en de informatie uit die bronnen in eigen woorden weergeven (zie vaardighedenkaart 3). Geen teksten of delen van teksten overnemen. Doe je dat wel dan heeft dat gevolgen voor de beoordeling.

  Om te voorkomen dat je (ongemerkt) toch zinnen overneemt, maak je van de informatie die je wilt gebruiken een schematische samenvatting voordat je de tekst voor de poster gaat schrijven.

  Ter controle moeten de teksten van de gebruikte bronnen uitgeprint en in een mapje ingeleverd worden en de tekst digitaal aangeleverd worden.

  Aanwijzingen bij het verwerken van informatie

 • Zoek bronnen die informatie bevatten voor je onderzoek en een antwoord kunnen geven op je vragen.

 • Beoordeel de bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

 • Print de informatie die je kunt gebruiken uit (internet) of maak een kopie (boek).
  Noteer meteen de gegevens die je voor de bronvermelding nodig hebt.

 • Lees eerst globaal de informatie.

 • Orden de gegevens uit de verschillende bronnen totdat de informatie een logisch geheel is.

 • Maak een schematische samenvatting van de teksten die je wilt gaan gebruiken.

 • Ga daarna, zonder dat je de bronnen er nog bij hebt, in je eigen woorden opschrijven wat je te weten gekomen bent.

 • Verklaar vaktermen. Gebruik alleen de dingen die je begrijpt. Vraag indien nodig uitleg.

  POSTER

  Waar moet je op letten:

  • Overzichtelijkheid:
   • duidelijke titel
   • tussenkopjes
   • geen "lappen" tekst
   • korte zinnen.
   • logische volgorde
   • goede bladindeling
    Werk in kolommen die ongeveer 2/3 van de normale breedte van een bladzijde zijn.
  • Gebruik eenvoudig Nederlands (niet de tekst van anderen "knippen en plakken").

  • Leg vaktermen duidelijk uit.

  • Als je typt , neem dan niet te klein lettertype (ook niet te groot, dat leest ook weer lastig). Grootte 12 is over het algemeen het meest geschikt.
  • Gebruik een zakelijk lettertype; geen sierletter

  • Als het kan, gebruik dan een afbeelding (of tekening) als uitleg.

  • Gebruik alleen zwarte tekst! Dit is beter i.v.m. het kopiëren.

  Onderwerpen