[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000

Practicum Diffusie, osmose en transport - opdrachten

havo - tweede fase
domein D2

Doelen

Je moet met de beschikbare eenvoudige middelen zo goed en origineel mogelijk proberen om min of meer eenvoudige biologische problemen op te lossen (experimenteel practicum). Eigen initiatief en gemotiveerd bezig zijn, zijn daarbij belangrijke voorwaarden, maar inzicht is minstens zo belangrijk.
Je leert zo een aantal onderzoeksvaardigheden en wordt tevens gedwongen de theorie heel goed te bestuderen. Als je de theorie niet goed begrijpt kun je meestal geen goed experiment opzetten.
Gebruik daarom je boek, je eigen aantekeningen en de beschikbare literatuur bij de voorbereiding.

Je kunt dit practicum het beste uitvoeren aan de hand van een stappenplan. Meer daarover vind je bij op techniekkaart 9.4 - experimenteel onderzoek doen. Zie techniekkaart 9.1 voor het maken van een verslag.

Opdrachten

  • startopdracht (opdrachtkaart 1) - 1 blokuuur (inclusief verslag)
    voor iedereen verplicht
    verslag meteen volgende les inleveren,  geen beoordeling, wel onderdeel van het examendossier
  • keuzeopdracht - 2 blokuren (individueel verslag - beoordeling)

    Er moet een keuze gemaakt worden uit één van de onderwerpen die hieronder staan. De nummers verwijzen naar de bijbehorende opdrachtkaarten. Op de opdrachtkaart vind je aanwijzingen voor onderzoek en verwijzingen naar de techniekkaarten en/of literatuur.
    Van ieder onderwerp zijn maximaal twee kaarten beschikbaar (soms zelfs maar één). Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van meetapparatuur. Je moet daarom pas aan de voorbereiding beginnen als je de opdrachtkaart "in je bezit" hebt.

Keuzeonderwerpen

Osmose

2
Bij welke osmotische waarde begint de plasmolyse?
3
Bij welke temperatuur gaan de membranen van een plantencel kapot?
4
Turgor van plantencellen meten.
6
Vergelijken van de osmotische waarde van twee suikeroplossingen.
7
Welke type moleculen kan wel en welk type kan niet door een kunstmembraan?
8
Werking van huidmondjes

Transport bij planten

1
Invloed licht op watertransport
2
Invloed licht op verdamping
3
Invloed van de wind op de verdamping
4
Huidmondjes en verdamping
5
Invloed bladeren op watertransport
6
Invloed wortel op watertransport
7
Verschil tussen de verdamping aan de onderkant en aan de bovenkant van een blad
8
Invloed luchtvochtigheid op watertransport
9
Invloed licht op huidmondjes

Gemiste lessen moeten in overleg met de TOA ingehaald worden. Het is niet toegestaan resultaten van anderen over te nemen.