[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  

©scholte/marree2000

Practicum Voortplanting - opdrachten

havo - tweede fase
domein C2

Verplichte onderdelen

Alle onderdelen van dit practicum zijn van belang voor het centraal examen. Bestudeer bij ieder onderdeel tegelijk de theorie. Tekenen is niet het doel. Noodzakelijk is dat je precies weet wat je ziet en begrijpt hoe de ontwikkelingen verlopen. Teken dus niet klakkeloos over. Deze opdrachten moeten individueel uitgevoerd worden.
Van iedere opdracht maak je een verslagje. Deze worden niet beoordeeld met een cijfer maar met voldoende/ruim voldoende/goed. Als voor een onderdeel de beoordeling onvoldoende is, moet dit onderdeel opnieuw gedaan worden of op onderdelen worden verbeterd.
De verslagjes zijn een onderdeel van het examendossier en spelen een rol bij een ET in de vijfde klas. Dus net als alle andere practicumonderdelen: goed bewaren.

Onderwerpen

 1. mitose
 2. vrouwelijk voortplantingsorgaan (ovarium) van zoogdieren
 3. mannelijk voortplantingsorgaan (testis) van zoogdieren

  Verslag

  titel (waarin duidelijk wordt waar de opdracht over gaat)
  resultaten
  nabespreking ( moet overzichtelijk zijn en min of meer schematisch, je moet er zelf wat aan hebben)

Keuze-onderwerp

Het is de bedoeling dat je over een van onderstaande onderwerpen een deel van een les (± 10 min) geeft.
De les kan gegeven worden aan de hand van een poster, aan de hand van overheadsheets of als powerpointpresentatie.
Voorafgaand aan de les moet iedereen een samenvatting op papier krijgen.

Onderwerpen