[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]
 

Samenvatting examenstof biologie - VMBO - TL en GL

exameneenheid K11

Reageren op prikkels
Zenuwen, zintuigen en hormonen

2. Zintuigen

Centraal examen

Algemene kenmerken zintuigen

Zintuig

 • Neemt veranderingen in de omgeving (prikkels) waar.
  • Zintuig zet prikkels om in elektrische stroompjes (impulsen).
  • De impulsen gaan via gevoelszenuwen naar de hersenen.
   • Daar verwerk je het en wordt jij je bewust van de waarneming.
 • Elk zintuig is gevoelig voor andere prikkels.
  • Adequate prikkel. 
   Voorbeelden
   • Oog: gevoelig voor licht.
   • Oor: gevoelig voor geluid.
   • Neus: gevoelig voor geur
   • Tong: gevoelig voor smaakstoffen
 • Prikkels worden niet altijd waargenomen.
  • Prikkel moet sterk genoeg zijn, wordt anders niet waargenomen door een zintuig.
   • Moet boven een bepaalde drempelwaarde liggen.
   • Zwakke prikkel onder de drempelwaarde --> geen impulsen --> je neemt niets waar.
    Voorbeeld
    • Een paar korrels suiker in de thee proef je niet, maar een klontje suiker wel.
  • Prikkel die er voortdurend is, neem je niet meer waar.
   • Dat heet gewenning (je went er aan).
   • Het zintuig geeft dan geen impulsen meer door.
    Voorbeeld
    • Als je een stal binnenkomt vind je misschien dat het stinkt, maar na enige tijd ruik je het niet meer.
  • De hersenen kunnen de informatie selecteren.
   • Niet alle prikkels zijn even belangrijk
   • Afhankelijk van wat je op een bepaald moment (waar jij je op concentreert).
    • De motivatie voor bepaalde informatie kan verschillen.
 • Inwendige zintuigen
  • Nemen veranderingen in je lichaam (inwendige prikkels) waar.
   • Daarmee worden lichaamsfunctie geregeld.
    Voorbeelden
    • De lichaamstemperatuur wordt te hoog --> je gaat onder andere zweten --> je koelt af.
    • Je verbruikt veel zuurstof --> je gaat sneller ademhalen.
Het oog

Je moet delen van de ogen in afbeeldingen kunnen aanwijzen.
Zie: Het oog

Functie onderdelen

 • Wenkbrauw
  • Voorkomt dat zweet vanaf het voorhoofd in de ogen loopt.
 • Wimpers
  • Houden vuil tegen.
 • Traanklier
  • Maken traanvocht.
   • Spoelt stof weg.
   • Oogleden verspreiden het traanvocht over de oogbol.
    • Voorkomt dat het oog uitdroogt.
  • Traanvocht wordt afgevoerd door de traanbuis.
   • Komt uit in de neusholte.
 • Oogspieren
  • Draaien het oog.
 • Harde oogvlies
  • Stevig wit vlies.
   • Bescherming.
   • Stevigheid.
  • Voorste deel is hoornvlies.
    • Doorzichtig.
 • Vaatvlies
  • Bevat de bloedvaten.
  • Voeren voedingsstoffen en zuurstof aan en afvalstoffen af.
  • Gaat aan de voorkant over in de Iris.
   • Gekleurde deel van het oog.
   • Bevat kringspieren en lengtespieren rondom de pupil.
   • Pupil is gaatje waardoor het licht in het oog valt.
    • Spiertjes van de iris regelen de grootte van de pupil.
    • Daarmee de hoeveelheid licht die in het oog valt.
     Pupilreflex
     • Fel licht:
      • de kringspiertjes trekken samen --> kleine pupil.
     • Weinig licht:
      • de lengtespiertjes trekken samen --> grote pupil.
 • Lens
  • Zit direct achter de pupil.
  • Nodig om zowel in de verte als dichtbij scherp te kunnen zien.
  • Accommoderen
   Het boller maken van de lens.
   • Bolle lens voor dichtbij kijken.
   • Platte lens voor veraf kijken.
 • Glasachtig lichaam
  • Gevuld met heldere vloeistof .
  • Zorgt samen met hoornvlies en lens voor de lichtbreking.
 • Netvlies
  • Bevat de lichtzintuigen (kegeltjes en staafjes).
    • Waarnemen lichtprikkels.
    • Omzetten in impulsen.
   • Kegeltjes
    • Hiermee kleuren waarnemen.
    • Werken alleen als er voldoende licht is.
    • Liggen vooral in de gele vlek.
   • Staafjes
    • Hiermee gevoelig voor licht en donker.
    • Werken het best in de schemering.
    • Liggen verspreid over het netvlies.
  • Gele vlek
   • In het centrum van het netvlies.
   • Bevat alleen kegeltjes.
   • Hiermee kun je het scherpst zien.
  • Blinde vlek
   • Op de plaats waar de oogzenuw zit.
   • Hier zitten geen staafje en geen kegeltjes.
 • Oogzenuw
  • Vervoert impulsen naar de hersenen --> gewaarwording.
Het oor

Je moet delen van de gehoororganen in afbeeldingen kunnen aanwijzen.
Zie: Het oor

Functie onderdelen

 • Oorschelp
  • Bestaat voor het grootste deel uit kraakbeen.
  • Vangt geluidstrillingen op.
 • Gehoorgang
  • Via de gehoorgang komen de trillingen bij het trommelvlies.
  • Trommelvlies gaat meetrillen.
  • Bevat oorsmeerkliertjes.
   • Oorsmeer houdt het trommelvlies soepel.
 • Gehoorbeentjes
  • Hamer, aambeeld en stijgbeugel.
  • Kleine botjes die de trillingen van het trommelvlies versterken (hefboomwerking).
   • Hamer zit vast aan het trommelvlies.
    • Gaat meetrillen met het trommelvlies.
   • Stijgbeugel zit vast een het ovale venster.
    • Brengt trilling over op het ovale venster.
  • Zitten in de trommelholte.
   • Ruimte tussen trommelvlies en ovale venster.
   • Staat met buis van Eustachius in verbinding met de keelholte.
    • Zorgt ervoor dat de luchtdruk aan beide kanten van het trommelvlies gelijk is.
 • Slakkenhuis
  • Opgerolde buis met vloeistof.
  • Hierin zitten de zintuigcellen.
   • Vloeistof wordt door ovale venster in beweging gebracht.
   • Zintuigcellen worden geprikkeld --> impulsen ontstaan.
   • Impulsen gaan via de gehoorzenuw naar de hersenen --> gewaarwording van het geluid.
 • Evenwichtsorgaan
  • Zit naast het slakkenhuis.