[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]
 

Samenvatting examenstof biologie - VMBO - TL en GL

exameneenheid K6

Planten en dieren en hun samenhang:
de eigen
omgeving verkend

1. Dieren

Centraal examen

Determineren

Je moet met behulp van determineertabellen de Nederlandse naam kunnen opzoeken van planten- en diersoorten die veel in Nederland voorkomen.


Zie Oefenen met determineren van dieren.

Ademhaling bij dieren

Ademhalingsorganen

 • Nemen zuurstof op uit de omgeving.
 • Geven koolstofdioxide af.

 • Longen
  • Ademhalen in de lucht.
  • Zuurstof wordt vervoerd via het bloed.
   • Reptielen, vogels en zoogdieren.

 • Kieuwen
  • Ademhalen in het water.
   • Water stroomt door de kieuwen.
  • Zuurstof wordt vervoerd via het bloed.
   • Vissen
   • Amfibieën
    • Jonge amfibieën (bijvoorbeeld kikkervisje) halen adem met kieuwen.
    • Volwassen amfibiën (bijvoorbeeld kikker) met longen en via de huid
     • Ze hebben een dunne huid zonder hoornlaag. .

 • Tracheeën
  Zie Insecten blz. 3 en 10.
  • Ademhalen in de lucht.
  • Niet één ademhalingsorgaan maar een netwerk van buisjes (tracheën) aan de zijkant van het lichaam.
   • Door bewegingen van het achterlijf, stroomt lucht in en uit de buisjes.
    • Zuurstof hoeft niet vervoerd te worden door het bloed.
     • De zuurstof komt vanuit de tracheeën direct bij de cellen.

 • Eencellige dieren
  • Hebben geen ademhalingsorgaan nodig.
  • Halen direct zuurstof uit het water.
   • Via de celmembraan.
Voortbewegen
Beweging bij dieren
 • Bouw van de ledematen is is afhankelijk van waar ze voor gebruikt worden.
  Voorbeelden
  • In de lucht: vleugels;
  • onder de grond: graafpoten;
  • in het water: zwemvliezen.

Voeten bij zoogdieren

 • Hebben allemaal hetzelfde bouwplan
voet van de voorpoot
voet van de achterpoot
handwortelbeentjes voetwortelbeentjes
middenhandsbeentjes middenvoetsbeentjes
vingerkootjes teenkootjes
 • Zoolgangers gebruiken bij het lopen hun hele voet.
  Voorbeelden:
  • mens;
  • aap;
  • beer.
 • Teengangers lopen op hun teenkootjes.
  • De middenvoetsbeentjes en voetwortelbeentjes raken de grond niet.
   Voorbeelden:
   • kat;
   • hond.
 • Hoefgangers (hoefdieren)
  • Lopen op de toppen van hun tenen.
   • Laatste teenkootje wordt verstevigd door een hoef.
  • Hebben lange benen.
  • Kunnen goed rennen en dit lang volhouden.
   Voorbeelden:
   • paard;
   • olifant.

Vogels

 • Hebben vleugels en poten.
 • Vleugels zijn bij alle vogels vrijwel hetzelfde gebouwd.
  • Zijn voor de voortbeweging in de lucht.
 • Poten verschillen.
  • Afhankelijk van hoe ze gebruikt worden.
   Bijvoorbeeld:
   • om te klimmen.
    • Specht.
   • om een prooi te pakken en vast te houden.
    • Roofvogels (buizerd, torenvalk).
   • om door het water te lopen.
    • Lange poten nodig.
    • Steltlopers (grutto, kluut).
   • om te zwemmen.
    • Zwemvliezen tussen de tenen.
    • Eend.
Voedsel bemachtigen

Gebit bij zoogdieren

Knipkiezen, plooikiezen en knobbelkiezen

 • Planteneters
  Voorbeelden
 • Cavia, koe, paard, schaap, konijn.
  • Eten alleen plantaardig voedsel.
   • Is moeilijker te verwerken dan dierlijk voedsel,
    • doordat de plantencellen taaie celwanden (van cellulose) hebben.
  • Hebben:
   • plooikiezen.
    • Kiezen passen op elkaar.
    • Malen daarmee het voedsel fijn.
   • geen hoektanden.
    • Soms ook in de bovenkaak geen snijtanden.
   • lang darmkanaal.
 • Vleeseters
 • Voorbeelden
  Nerts, kat, zeehond.
  • Eten alleen dierlijk voedsel.
   • Makkelijker te verteren.
  • Hebben:
   • knipkiezen (en scheurkiezen).
    • Kiezen glijden langs elkaar
   • scherpe hoektanden en snijtanden.
   • kort darmkanaal.
 • Alleseters
 • Voorbeelden
  Mens, varken, wild zwijn.
  • Eten plantaardig en dierlijk voedsel.
  • Hebben:
   • knobbelkiezen.
    • Kiezen passen op elkaar.
    • voedsel wordt hiermee fijngemalen.
   • hoektanden en snijtanden.

Snavels bij vogels

 • Insectenetende vogels
  • Hebben puntige snavel.
  • Kunnen makkelijk insecten uit gaatjes peuteren.
 • Zaadetende vogels
  • Hebben kegelvormige snavel.
  • Moeten zaden open kunnen kraken.
 • Roofvogels
  • Hebben haakvormige snavel.
  • Moeten het vlees van hun prooi kunnen scheuren.