[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]
 

Samenvatting examenstof biologie - VMBO - TL en GL

exameneenheid K6

Planten en dieren en hun samenhang:
de eigen
omgeving verkend

3. Ecosysteem

Centraal examen

Soort, populatie, levensgemeenschap, ecosysteem

Soort

 • Organismen die:
  • zich onderling kunnen voortplanten.
  • vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
 • Verschillende soorten organismen hebben verschillende eigenschappen.
  • Worden bepaald door erfelijke factoren (DNA).
 • Individuen van één soort kunnen ook verschillen.
  • Ze hebben dan een ander genotype
   en/ of
  • de verschillen zijn ontstaan door verschillende omstandigheden waarin ze opgroeien.

Populatie

 • Alle individuen van een bepaalde soort in één gebied.
  • Kunnen zich onderling voortplanten.
 • De grootte van een populatie is afhankelijk van de biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied.
  Voorbeelden
  • Biotisch:
   • de hoeveelheid beschikbaar voedsel.
   • het wel of niet aanwezig zijn van natuurlijke vijanden
  • Abiotisch:
   • de temperatuur.
   • de hoeveelheid water.

  Levensgemeenschap

 • Alle populatie bij elkaar in een bepaald gebied vormen een levensgemeenschap.

Ecosysteem

 • Gebied met een bepaald milieu (abiotische factoren) met alle daarin levende organismen (de levensgemeenschap).
  Voorbeelden van ecosystemen:
  • duinen
  • heide
  • loofbos
  • naaldbos
  • toendra
  • tropisch regenwoud
  • woestijn
  • sloot
  • waddengebied
Biotische en abiotische factoren

Biotische factoren

 • De levende natuur.
  • Planten
   • Maken het voedsel (fotosynthese) en dienen dus als voedsel voor dieren.
   • Bieden schuilplaatsen en broedplaatsen voor dieren.
  • Dieren
   • Planteneters leven van planten en hebben dus invloed op de plantengroei.
   • Vleeseters eten andere dieren.
  • Schimmels en bacteriën
   • Zorgen voor de afbraak van de dode organische resten,
    of
   • veroorzaken ziektes.

 • De verschillende soorten organismen in een levensgemeenschap zijn onderling afhankelijk van elkaar of beïnvloeden elkaar.
  Voorbeelden
  • Onderling afhankelijk zijn voor de voortplanting.
   • Insectenbloemen zijn van insecten afhankelijk voor de bestuiving.
   • Koekoek laat andere vogels hun jongen grootbrengen.
  • Ze hebben een territorium nodig.
  • Ze eten of worden gegeten.
 • De organismen in de levensgemeenschap vormen een voedselweb.

Abiotische factoren

 • De niet-levende natuur.
  • Licht
   • Nodig voor de fotosynthese.
   • Niet alle planten hebben evenveel licht nodig.
    • Schaduwplanten groeien liever in de schaduw.
    • Zonplanten hebben veel licht nodig.
  • Temperatuur
   • Temperatuur in een bepaald gebied bepaalt welke organismen er kunnen leven.
    • In de woestijn leven andere dieren dan op de Noordpool.
  • Lucht
   • Koolstofdioxide.
    • Voor de fotosynthese van planten
   • Zuurstof.
    • Voor de verbranding.
   • Wind.
    • Verspreiding van stuifmeel (windbloemen).
    • Invloed op de verdamping.
  • Water
   • De hoeveelheid water.
    • Voorbeelden planten en dieren die met weinig water toekunnen:
     • cactussen;
     • woestijnwatjes.
    • Voorbeelden planten en dieren die met veel water nodig hebben:
     • waterplanten en waterdieren;
     • kikkers en padden.
   • De samenstelling van het water (zoet, zout, brak).
  • Bodem
   • Grondsoort (klei, zand e.d.).
    • Klei is vruchtbaarder dan zand.
    • Klei houdt beter water vast.
     • Op kleigrond kunnen dus andere planten groeien dan op zandgrond.
Voedselketen en voedselweb

Voedselketen

 • Reeks waarin staan wie wie eet
  producent --> consument (planteneter) --> consument(vleeseter)
 • Reeks begint altijd met een plant.
  • Voorbeeld
   roos --> bladluis --> lieveheersbeestje --> koolmees --> sperwer
  • Let op de richting van de pijl!
   • De richting van de pijl geeft de richting aan van het voedsel in de keten.
   • Voedsel bevat energie: de energie wordt doorgegeven via het voedsel.
    • Planteneter krijgt energie door het eten van planten.
    • Vleeseter door het eten van dieren.
   • De pijl is dus de richting van de energiestroom.
 • Producenten
  • Planten.
  • Maken het voedsel.
   • Ze leggen bij de fotosynthese zonne-energie vast in glucose.
   • Ze bouwen biomassa op.
    • Biomassa = de totale hoeveelheid (Kg) energierijke stoffen.
 • Consumenten
  • Dieren.
  • Zijn voor hun voedsel afhankelijk zijn van andere organismen.
   • Leven direct (planteneters) of indirect (vleeseters) van de energierijke stoffen die door planten gemaakt zijn.

Voedselweb

 • Alle voedselketens is een bepaald gebied vormen samen het voedselweb.

Voedselpiramide (vanaf blz. 3)

 • Zonne-energie wordt vastgelegd door planten in energierijke stoffen.
 • Energie(voedsel) wordt doorgegeven aan de volgende schakel.
 • Bij iedere stap gaat energie verloren.
  De totale hoeveelheid biomassa neemt bij iedere schakel in de voedselketen af.
  Doordat:
  • niet alles verteerbaar is, deel wordt uitgepoept.
  • deel wordt gebruikt wordt voor allerlei lichaamsprocessen.
   • Bijvoorbeeld:
    • warm blijven.
    • bewegen
   • daarbij komt energie en warmte vrij.
 • Voedselpiramide kan op twee verschillende manieren gemaakt worden.
  • Voedselpiramide van aantallen.
   • Daarbij wordt gelet op het aantal organismen in iedere schakel.
  • Voedselpiramide van biomassa.
   • Daarbij wordt gelet op het gewicht ( de biomassa).
    • Deze manier geeft de energiestroom goed weer.


Kringlopen

Kringloop

 • Producenten (planten) leggen energie vast in energierijke organische stoffen.
  • Energie wordt geleverd door de zon (fotosynthese)
  • Nodig:
   • opname van koolstofdioxide uit de lucht.
   • opname van water en zouten (vooral stikstofverbindingen) uit de bodem.
 • Consumenten (dieren) eten de planten.
  • Gebruiken het voedsel voor:
   • de groei.
    • Opbouw van het eigen lichaam.
   • de verbranding..
    • Levert energie voor allerlei lichaamsprocessen.
 • Reducenten (bacteriën en schimmels) ruimen op.
  • Ze gebruiken de resten van planten en dieren.
   • Onverteerde delen.
   • Afvalstoffen.
   • dode planten en dieren.
  • Ze breken de stoffen waar de resten uit bestaan af tot:
   • koolstofdioxide;
   • water;
   • zouten.
  • Planten kunnen die stoffen dan weer opnemen.

Koolstofkringloop

 • Koolstofdioxide (CO2) wordt vastgelegd in glucose.
  • Door planten
  • Bij de fotosynthese.
 • Glucose wordt gebruikt bij de verbranding.
  • Door alle organismen.
  • Er komt weer koolstofdioxide vrij.

Stikstofkringloop

 • Stikstof (N) is nodig om eiwitten te kunnen maken.
  • Nitraat is een belangrijke stikstofverbinding.
 • Planten (producenten)
  • Nemen nitraten op uit de bodem.
  • Maken plantaardige eiwitten.
 • Dieren (consumenten)
  • Eten planten en gebruiken de plantaardige eiwitten om hun eigen dierlijke eiwitten te maken.
 • Rottingsbacteriën (reducenten)
  • Breken de eiwitresten van dode planten en dieren af.
  • Er blijft ammoniak over.
   • Ammoniak is giftig.
  • Andere bacteriën zetten de ammoniak om in nitraat.
 • Nitraat kan weer door planten opgenomen worden.