[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]
 

Samenvatting examenstof biologie - VMBO - TL en GL

exameneenheid V1

Bescherming en antistoffen

Centraal examen

Antigeen (antigenen)

Antigenen

 • Antigeen is alles waartegen een afweerreactie gestart wordt (antistoffen worden gevormd).
  • Niet verwarren met de term gen (= stukje van het DNA)!

 • Antigeen is een stof die vreemd is voor het lichaam (niet in het lichaam voorkomt).
  • Het kunnen stoffen (meestal eiwitten) zijn in de wand van:
   • bacterie, virus of ander micro-organisme.
    of
   • in membranen van andere voor het lichaam vreemde cellen.

 • Antigenen kunnen in het lichaam komen door:
  • infectie met bacterie;
  • infectie met virus;
  • bij bijvoorbeeld transplantatie van een weefsel of een orgaan.
Immuniteit

Natuurlijke immuniteit

 • Ziektekiemen (met een antigeen) dringen het lichaam binnen.
 • De ziektekiemen planten zich voort.
  • Het worden er snel meer.
  • Je wordt ziek.
 • Witte bloedcellen maken antistoffen.
  • Schakelen de ziektekiemen uit ( bloedsamenstelling blz. 7).
  • Werken specifiek.
   • Dat wil zeggen. tegen één bepaald antigeen.
    Voorbeeld
    • De antistof tegen de mazelen werkt niet tegen de waterpokken.
   • Antistoffen blijven enige tijd aanwezig.
  • Er blijven je hele leven "geheugencellen" aanwezig.
   • Witte bloedcellen die bij een volgende infectie sneller antistoffen kunnen maken.
    • Restanten die overblijven worden door andere witte bloedcellen opgeruimd.
   • Je bent daardoor immuun geworden tegen die ziekte.
 • Aanwezigheid van bepaalde antistoffen in het bloed (seropositief) wijst op besmetting met bepaalde ziektekiem.

Actieve kunstmatige immuniteit

 • Vaccin wordt ingespoten (inenting of vaccinatie).
  • Vaccin bevat dode of verzwakte ziektekiemen.
   • Kunnen zich niet meer vermenigvuldigen.
 • Lichaam reageert op dezelfde manier als bij natuurlijke immuniteit:
  • antistoffen worden gevormd.
  • "geheugencellen" blijven aanwezig.
 • Levert langdurige immuniteit op.
 • Toepassen voordat er sprake is van infectie.

Passieve kunstmatige immuniteit

 • Antistoffen worden ingespoten via een serum.
  • Serum is de bloedvloeistof die overblijft na stolling van het bloed.
 • Levert kortdurende immuniteit op.
  • Toepassen nadat er infectie is opgetreden.
 • Baby's worden passief immuun voor aantal ziekten via de placenta en later de moedermelk.

Andere methode

 • Infecties veroorzaakt door bacteriën (en schimmels) kunnen ook bestreden worden met:
  • antibioticum (antibiotica)
   • Geneesmiddel.
   • Doodt bacteriën.
  • Levert geen immuniteit op.
Bloedgoepen

Bloedgroepen ABO

 • Bloedgroep antigeen
  • Bloedgroep wordt bepaald door stoffen (antigenen) in de membranen van rode bloedcellen.
  • Er zijn twee typen antigenen:
   • antigeen A;
   • antigeen B.
 • Bloedgroep antistoffen
  • Zitten in het bloedplasma.
   • Tegen antigeen A: antistof a.
   • Tegen antigeen B: antistof b.
 • Bloedgroepen
Bloedgroep A
antigeen A
antistof b
Bloedgroep B
antigeen B
antistof a
Bloedgroep AB
antigeen A en antigeen B

geen antistoffen a en b

Bloedgroep O
geen antigeen A of B
antistof a en b

Bloedgroep resusfactor

 • Resuspositief
  • In membraan van rode bloedcellen zit het resusantigeen.
 • Resusnegatief
  • Er is geen geen resusantigeen aanwezig.
  • Alleen antistof tegen het resusantigeen aanwezig als;
   • iemand bloedtransfusie gehad heeft met resuspositief bloed.
   • er op een andere manier contact geweest is met resuspositief bloed.
 • Probleem kan optreden bij zwangerschap van:
  • resusnegatieve moeder met resuspositief kind (resusbaby).
   Oorzaak:
   • na eerdere zwangerschap met resuspositief kind heeft moeder na de geboorte de resusantistof gemaakt.
    • Bijvoorbeeld bij de geboorte kan bloed van het kind bij dat van de moeder komen.
   • Resusantistof kan via de placenta in het lichaam van het kind komen --> klontering rode bloedcellen van het kind --> zuurstof tekort.
  • Voorkomen door:
   • moeder na geboorte direct een injectie geven met de resusantistof.
    • Moeder gaat dan zelf geen antistof maken.
    • De ingespoten antistoffen worden weer snel afgebroken (vergelijk passieve immunisatie).

Bepalen bloedgroep

Bloedtransfusie

 • Gaat fout als antigeen van donor past op antistof van ontvanger.
  • Rode bloedcellen klonteren samen.
 • Bij voorkeur geeft men bloed van een donor met dezelfde bloedgroep als de patiënt.
Negatieve effecten

Transplantatie

 • Een patiënt krijgt weefsel of een orgaan van een ander persoon (de donor).
  Voorbeelden
  • beenmergtransplantatie;
  • harttransplantatie;
  • levertransplantatie;
  • niertransplantatie.
 • Bij transplantatie ontstaan afstotingsreacties.
  • Het lichaam maakt antistoffen tegen de vreemde antigenen van de cellen van het weefsel/orgaan.
  • Met behulp medicijnen moeten die afstotingsreacties onderdrukt worden.
 • Er is meestal een te kort aan organen.
  • Kan mogelijk opgelost worden door:
   • Meer mensen over te halen donor te worden.
   • Xenotransplantatie
    • Het weefsel of orgaan is afkomstig van een dier.
     Voorbeeld
     • Hartkleppen van varkens.

Auto-immuunziekten

 • Normaal worden alleen antistoffen gemaakt tegen vreemde antigenen.
 • Bij een auto-immuunziekte gaat het lichaam antistoffen vormen tegen eigen cellen.
  • Je maakt als het ware je zelf ziek.
 • Deze ziekten zijn moeilijk te genezen.
  Voorbeelden
  • Bepaalde vorm van suikerziekte (diabetes)
   • Er worden dan antistoffen gemaakt tegen cellen in de alvleesklier die insuline maken.
  • Vitiligo
   • Huidaandoening.
    • Er worden antistoffen gemaakt tegen de pigmentcellen in de huid.
    • Er ontstaan witte vlekken op de huid.