[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]
 

Samenvatting examenstof biologie - VMBO - TL en GL

exameneenheid V2

Gedrag bij mens en dier

Centraal examen

Ontstaan van gedrag

Gedrag

 • Is alles wat een dier (en mens) doet (alle waarneembare activiteiten).
  • Reactie op prikkels.
 • Wordt bepaald door een inwendige prikkel (= motivatie) en een uitwendige prikkel.
  Voorbeelden
  • Jachtgedrag
   • Honger (inwendige prikkel)
   • --> het dier gaat op zoek naar eten (gedrag);
   • --> het dier ziet of hoort een prooi (uitwendige prikkel);
   • --> het dier vangt de prooi en gaat eten (gedrag).
  • Voortplantingsgedrag
   • geslachtshormonen (inwendige prikkels) --> veroorzaken de voortplantingsdrang.
    • Testosteron bij het mannetje en oestrogeen bij het vrouwtje.
   • Het dier gaat op zoek naar een partner (gedrag).
   • Het dier ziet, ruikt, voelt een partner met het juiste uiterlijk (uitwendige prikkel).
   • Paring (gedrag).

Prikkels

 • Een prikkel is een verandering in de omgeving die je met een zintuig kan waarnemen.

 • Uitwendige prikkels:
  • komen uit de omgeving.
   Bijvoorbeeld temperatuur, licht, geluid
  • worden waargenomen door zintuigen.
   Voorbeelden
   • oor: prikkel geluid;
   • oog: prikkel licht;
   • neus: prikkel geur;
   • tong: prikkel smaak;
   • huid: prikkel aanraking (tast) en temperatuur.

 • Inwendige prikkels:
  Voorbeelden
  • Honger--> voedselzoekgedrag;
  • Dorst --> drinken;
  • Hormonen --> voortplantingsgedrag.

 • Sleutelprikkel
  • Uitwendige prikkel die één bepaald gedrag veroorzaakt.
   Voorbeelden
   • Rode buik van stekelbaarsmannetje:
    is sleutelprikkel voor andere mannetjes --> aanval.
   • Sperren van jonge vogels:
    is sleutelprikkel voor de ouders --> gaan de jongen voeren.
  • Supranormale prikkel
   • Extra sterke sleutelprikkel.
    • Hierop volgt ook een sterker gedrag.

Gedrag kan zijn:

 • erfelijk (aangeboren) of aangeleerd.
  Meestal gaat het om een combinatie.
  Voorbeeld
  • Vinken zingen een basisliedje als ze geïsoleerd (zonder contact met soortgenoten) opgegroeid zijn, de volledige zang leren ze van soortgenoten


Sociaal gedrag

Sociaal gedrag

Voordelen

 • Samen is het veiliger.
  • Jongen kunnen beter beschermd worden.
  • De vijand wordt eerder opgemerkt en kan door de groep makkelijker verjaagd worden.
 • Samenwerking bij het verkrijgen van voedsel is mogelijk.

Nadelen

 • Voedsel moet gedeeld worden met soortgenoten.
 • Grotere kans op besmettelijke ziekten of parasieten.

Gedrag binnen groepen

 • Samenwerken (bijvoorbeeld bij het jagen).
 • Taakverdeling binnen een groep.
  • Bijvoorbeeld bij bepaalde insecten
   Een bijenvolk heeft:
   • een koningin om de eieren te leggen.
   • werksters om de larven te verzorgen, voedsel op te sporen en om het voedsel op te halen.
 • Rangorde
  • Er is in de groep een bepaalde rangorde, van hoog tot laag.
  • Rangorde wordt door gevechten vastgesteld.
  • Ieder dier kent zijn plaats.
  • Voorkomt voortdurende onderlinge conflicten.
 • Communicatie met soortgenoten door:
  • dreigen;
  • imponeren;
  • verzoenen;
  • onderwerpen.

Voorbeelden sociaal gedrag

 • Baltsgedrag - gedrag dat aan een paring vooraf gaat.
  • Voorkomt dat gepaard wordt met een niet-soortgenoot.
  • Vergroot de bereidheid tot paring van de partners (in de stemming komen).
  • Geeft de dieren een kans om de beste partner te kiezen.
 • Paringsgedrag
 • Broedzorg
  • Vergroot de kans dat het nageslacht groot wordt.
   • Bij warmbloedige dieren (vogels en zoogdieren) altijd broedzorg.
    • Eieren moeten warm gehouden worden.
    • Jongen moeten gevoerd worden.
   • Andere voorbeelden
    • Stekelbaarsmannetje verzorgt de eieren.
    • Bijen verzorgen de larven.
 • Territoriumgedrag
  • Territorium is een bepaald gebied door een dier wordt bezet.
   • Wordt verdedigd tegen binnendringende soortgenoten --> territoriumgedrag.

Sociaal gedrag bij de mens

 • Rolpatronen
  • Cultureel bepaald.
   Voorbeeld
   • De vrouw staat hoort achter het aanrecht, de man werkt buitenshuis.
  • Biologisch bepaald.
   • De vrouw krijgt de kinderen en voedt die.
 • Normen en waarden
  Bepaald door:
  • cultuur;
  • wetgeving;
  • gevoel;
  • tijd waarin we leven.
Leerprocessen
 • Inprenting
  • Het leren in een bepaalde gevoelige periode (als jong dier).
   Bijvoorbeeld het leren herkennen van de ouders.
   • kan niet meer worden afgeleerd.
 • Conditionering (africhting)
  • Van bestaande reflex wordt de prikkel veranderd.
  • Voorbeeld:
   • speekselreflex:
    • Oorspronkelijke prikkel is het zien of ruiken van voedsel.
    • Aangeleerd wordt het reageren op een andere prikkel, bijvoorbeeld geluid.
  • Nieuw gedrag kan ook aangeleerd worden door beloning of straf.
 • Imitatie (nadoen)
  • Leren door gedrag van soortgenoten na te doen.
 • Proefondervindelijk leren (leren door te proberen)
  • Uit ervaring leren wat wel en wat niet werkt.
   • "Door schade en schande wijs worden."
  • Alleen gedrag dat een beloning oplevert (bijvoorbeeld voedsel) wordt onthouden.
 • Inzicht
  • Het oplossen van een nieuw probleem door na te denken.
  • Zo kan dier zich goed aanpassen aan nieuwe onbekende omgeving
Mens en dier

Gedrag mens - dier

 • Overeenkomsten
  • Gedrag is voor deel erfelijk bepaald.
  • Veroorzaakt door prikkels.
   • Sleutelprikkels.
   • Supranormale prikkels.
  • Bepaalde typen gedrag komen bij mensen en dieren voor.
   Bijvoorbeeld:
   • baltsgedrag;
   • territoriumgedrag;
   • broedzorg;
   • imponeren;
   • verzoenen.
 • Verschillen
  • Inzicht heeft bij mensen een groter aandeel dan bij dieren.
   • Inzicht hebben betekent dat je in staat bent om in een nieuwe onbekende situatie goed te kunnen reageren.
  • Gedrag sterk beïnvloed doordat mensen hun natuurlijke omgeving veranderd hebben:
   • Huizen.
   • Verkeer.
   • Communicatiemiddelen.
  • Mensen (kunnen) zich meer bewust zijn van hun eigen gedrag.
   • Daardoor ook lastiger om dit gedrag te bestuderen.
Onderzoek doen

Zie techniekkaart 14.1

 • Gedrag
 • kan onderverdeeld worden in verschillende handelingen (gedragselementen).
 • de verschillende handelingen die je ziet kun je beschrijven.
  • Lijst met beschrijvingen wordt ethogram genoemd.
 • Aantal handelingen kunnen (in een vaste volgorde) na elkaar komen.
  • Een bepaalde handeling kan leiden tot een volgende handeling.
   Voorbeeld
   • Voortplantingsgedrag van het stekelbaarsje
    • Mannetje ziet vrouwtje met dikke buik (sleutelprikkel).
    • Mannetje gaat zigzag dans uitvoeren (baltsgedrag).
     • Probeert vrouwtje naar het nest te lokken.
    • Als vrouwtje volgt toont hij haar de nestingang
    • Vrouwtje kruipt het nest in.
    • Mannetje siddert (trilt) tegen de staart van het vrouwtje.
     • Sleutelprikkel voor vrouwtje om eieren te gaan leggen.
    • Mannetje zwemt daarna zelf door het nest om de eieren te bevruchten.
    • Mannetje jaagt vrouwtje weg.
   • De verschillende handelingen die op elkaar volgen zijn dus:
    • zigzag dans uitvoeren;
    • nest tonen aan vrouwtje;
    • door het nest zwemmen (en de eieren bevruchten);
    • vrouwtje wegjagen.