[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

  
Bescherming en antistoffen

examenprogramma VMBO GL en TL

Exameneenheid V1

centraal examen

Weten en kunnen

Je kunt:

 1. antigenen onderscheiden die de vorming van antistoffen tot gevolg hebben:
  • virussen;
  • bacteriën;
  • lichaamsvreemde cellen en stoffen.

 2. de aanwezigheid van antistoffen in verband brengen met een besmetting van mens of (landbouwhuis)dier.

 3. antistoffen als diagnostisch middel toepassen bij een op schrift aangeboden biologische probleemstelling en hierbij relevante gegevens verwerken en presenteren:
  • bloedgroepbepaling;
  • verwantschapsstudies;
  • identificatie en karakterisering van onbekende antigenen.

 4.  aangeven hoe de bescherming van het lichaam kunstmatig kan worden verhoogd:
  • actieve en passieve immunisatie;
  • toepassing van vaccins en sera bij mensen en (landbouwhuis)dieren;
  • gebruik van antibiotica.

 5. binnen de context van bescherming en antistoffen uitleg geven bij (xeno)transplantaties en auto-immuunziekten.