[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000 (herzien in 2008)

Practicum Assimilatie en dissimilatie

VWO - tweede fase

domein D4

 Opdracht onderzoek

Aanwijzingen experimenteel onderzoek: techniekkaart 9.4
Maken van een werkplan:
techniekkaart 9.10
Maken van een poster:
techniekkaart 9.5
 • Tijdens het practicum moet je een labjournaal bijhouden.
  In het labjournaal wordt vermeld wat je tijdens de practicumuren gedaan hebt en welke gegevens je verzameld hebt.

 • Kies een onderzoeksvraag uit.
  Zie
  Problemen die onderzocht kunnen worden.
  Kies één probleem over de assimilatie en één probleem over de dissimilatie.

  Voer voor beide onderzoeksvragen de volgende stappen uit.
 • Bestudeer de bijbehorende theorie en schrijf een inleiding waarin je de voor het onderzoek relevante feiten vermeldt (eigen teksten).

 • Ga na welke onderzoekstechniek je wilt gaan gebruiken.

 • Zet de probleemstelling en de hypothese op papier voordat je begint.
  Noteer bij welk resultaat je hypothese bevestigd wordt (Als..dan...).

 • Maak de proefopstelling en test deze uit.

 • Voer dan het eigenlijke experiment uit.

 • Maak een poster van het onderzoek (techniekkaart 9.5).

 

Problemen die onderzocht kunnen worden

Assimilatie

 

Het opstellen van een hypothese

Hypothese

Bij een experimenteel onderzoek moet vooraf nagedacht worden over het verwachte resultaat van het onderzoek.: welk antwoord op de onderzoeksvraag verwacht je? Een goede hypothese helpt je een goed experiment op te zetten.

Een hypothese geeft een algemeen antwoord, er horen geen exacte meetresultaten (bijvoorbeeld oC of minuten) in te staan.

De hypothese maak je voordat je aan een experiment begint. Het is absoluut geen probleem als de hypothese na afloop van je onderzoek niet juist blijkt te zijn. Je moet de hypothese niet achteraf verbeteren!!

Verantwoording van de hypothese

De hypothese moet gebaseerd worden je op de jouw bekende biologische theorie. Als je nog geen enkel idee hebt, bestudeer dan eerst de bijbehorende theorie.

Voorspelling van het verwachte (meet)resultaat

Als je weet hoe je het experiment wilt gaan uitvoeren, moet je ook concreet aangeven welke resultaten je verwacht als de hypothese juist is.

Voorbeeld:
Als de vertering van zetmeel sneller gaat wanneer de temperatuur hoger wordt, dan zal de jodiumkleur bij hogere temperaturen steeds sneller verdwijnen.