[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 ©scholte/marree2000 (herzien in 2008)

 

 

Practicum Gaswisseling en bloed - opdrachten

havo - tweede fase
domein D3

 

Inhoud

 

Inleiding

Deze opdrachten zijn vooral bedoeld ter ondersteuning van de theorie.
Van alle practicumopdrachten moet een verslag(je) gemaakt worden (onderdeel van het examendossier).
De verslagen worden beoordeeld met v/g.
Maak het verslag moet gemaakt en ingeleverd worden voor je aan een volgende opdracht begint.

In verband met de beschikbare apparatuur kan niet iedereen de hoofdstukken in dezelfde volgorde doorwerken. Reserveer het materiaal via de klassikale planner en verdeel aan de hand daarvan je werkzaamheden over de beschikbare tijd.

De meeste practicumopdrachten moeten in groepjes van twee personen uitgevoerd worden. De verslagen worden individueel gemaakt (belangrijk i.v.m. het bestuderen van de leerstof).

Practicum ademhaling

Het verslag moet bestaan uit een inleiding en resultaten.

 • Bestudeer de theorie van de ademhaling (biologie actief deel 2 - §2.5 en 2.6 of in een ander leerboek).
  Zie ook de theorie op bioplek:
  gaswisseling mens

  Schrijf met behulp van deze informatie een inleiding met informatie die relevant is voor het onderzoekje.
  Termen die er in voor moeten komen:
  • totale capaciteit,
  • vitale capaciteit,
  • ademminuutvolume

 • Meten van de gaswisseling (gesloten opdracht) - Probleemkaart nr. 6

  N.B. de computer kan alles voor je uitrekenen. Je moet echter zelf aan e hand van grafieken de verschillende longvolumes kunnen berekenen.

  Geef de berekening in het verslag weer

  terug

 

 

 

Practicum ECG (elektrocardiogram)

Het verslag moet bestaan uit een inleiding en resultaten met uitleg.

 • Bestudeer de theorie over de hartcyclus (Biologie Actief deel 2 - §5.6 -blz .98 en 99 (of in een ander leerboek ) en/of de theorie op bioplek: hartwerking

  Maak een korte samenvatting (dat wordt de inleiding).

 • Maken ECG - Probleemkaart nr. 5
  Ga na welke fasen van de hartwerking bij de verschillende pieken en dalen horen. en wat de stand van de hartkleppen en de slagaderkleppen (open of dicht) tijdens die fasen is.
  Gebruik voor het interpreteren van het ECG een medische encyclopedie en/of Binas of biodata.

  terug

 

 

Practicum hartslagfrequentie (en hartminuutvolume)

Het verslag moet bestaan uit een inleiding en resultaten

 • Bestudeer de theorie over het hart (Biologie Actief deel 2 - §5.5.2 en 5.6 - blz .100 (of in een ander leerboek ) en/of de theorie op bioplek: hartwerking

  Schrijf met behulp van deze informatie een inleiding met informatie die relevant is voor het onderzoekje.
  Termen die er in voor moeten komen:
  • polsslag,
  • slagvolume,
  • hartslagfrequentie.
  • hartminuutvolume,

  Leg uit waarom de hartslag verandert als je in actie komt. Leg uit hoe dat geregeld wordt.

 • Bepalen van de hartslagfrequentie - Probleemkaart nr .2

  terug

 

 

Practicum bloeddruk

Het verslag moet bestaan uit een inleiding, werkwijze en resultaten

 • Bestudeer de theorie over de bloeddruk (Biologie Actief deel 2 - § 5.5.3 of in een ander leerboek ). en/of de theorie op bioplek: bloeddruk

  Schrijf met behulp van deze informatie een inleiding met informatie die relevant is voor het onderzoekje.
  Termen die er in voor moeten komen:
  • bloeddruk,
  • bovendruk (systole),
  • onderdruk (diastole),
  • principe van bloeddrukmeting

 • Meten bloeddruk - Probleemkaart nr .3

  terug

 

 

Practicum bloedcellen

Het verslag moet bestaan uit resultaten en nabespreking

 • Bestudeer de leerstof (Biologie Actief § 5.7 of in een ander leerboek ) en/of de theorie op bioplek: bestanddelen van het bloed.
 • Onderzoek bloedcellen mens (kant en klaar preparaat)
  Teken een rode en een witte bloedcel.

 • Nabespreking
  Maak een overzicht met:
  • alle typen bloedcellen,
  • de functies en
  • waar ze gemaakt en afgebroken worden.

  terug

 

 

Practicum bloedstolling

Experimenteel onderzoek - volledig verslag (met inleiding)

algemene informatie

 • Aanwijzingen experimenteel onderzoek: techniekkaart 9.4
 • Maken van een werkplan: techniekkaart 9.10
 • Maken van een verslag: techniekkaart 9.1
 • Het opstellen van een hypothese

  Opdracht

  Wat is de invloed van de temperatuur op de bloedstolling?

 • Bestudeer de theorie over de bloedstolling (Biologie Actief § 11.4 of in een ander leerboek)
  en de theorie op
  Bioplek: Bloedstolling

  Schrijf met behulp van deze informatie een inleiding met informatie die relevant is voor het onderzoekje (eigen tekst!).
 • Tijdens het practicum moet je een labjournaal bijhouden.
  In het labjournaal wordt vermeld wat je tijdens de practicumuren gedaan hebt en welke gegevens je verzameld hebt.

 • Maak een hypothese.
  Voorspel bij welk resultaat je hypothese bevestigd wordt (Als..dan...).
  Laat deze controleren voor je de proef gaat uitvoeren.

 • Ga na hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden; Probleemkaart nr. 1

 • Voer dan het eigenlijke experiment uit.

 • Maak een verslag van het onderzoek

  terug

Het opstellen van een hypothese

Hypothese

Bij een experimenteel onderzoek moet vooraf nagedacht worden over het verwachte resultaat van het onderzoek.: welk antwoord op de onderzoeksvraag verwacht je? Een goede hypothese helpt je een goed experiment op te zetten.

Een hypothese geeft een algemeen antwoord, er horen geen exacte meetresultaten (bijvoorbeeld oC of minuten) in te staan.

De hypothese maak je voordat je aan een experiment begint. Het is absoluut geen probleem als de hypothese na afloop van je onderzoek niet juist blijkt te zijn. Je moet de hypothese niet achteraf verbeteren!!

Verantwoording van de hypothese

De hypothese moet gebaseerd worden je op de jouw bekende biologische theorie. Als je nog geen enkel idee hebt, bestudeer dan eerst de bijbehorende theorie.

Voorspelling van het verwachte (meet)resultaat

Als je weet hoe je het experiment wilt gaan uitvoeren, moet je ook concreet aangeven welke resultaten je verwacht als de hypothese juist is.

Voorbeeld:
Als de vertering van zetmeel sneller gaat wanneer de temperatuur hoger wordt, dan zal de jodiumkleur bij hogere temperaturen steeds sneller verdwijnen.

terug naar de opdracht