[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  

©scholte/marree2000 herzien in 2008

 

 

Practicum Voeding en spijsvertering - opdrachten

havo - tweede fase
domein D3

 

Inhoud
 Opdracht onderzoek

Aanwijzingen experimenteel onderzoek: techniekkaart 9.4
Maken van een werkplan:
techniekkaart 9.10

 • Tijdens het practicum moet je een labjournaal bijhouden.
  In het labjournaal wordt vermeld wat je tijdens de practicumuren gedaan hebt en welke gegevens je verzameld hebt.

 • Kies een onderzoeksvraag uit.
  Zie
  Onderzoeksideeën.

  Je kunt kiezen uit meer open opdrachten (werking enzymen, bepaling vitamine C gehalte)) en min of meer gesloten opdrachten.
  Het is mogelijk één onderdeel uitvoerig uit te werken of meerdere , kortere, onderwerpen te doen.

 • Bestudeer de bijbehorende theorie en schrijf een inleiding waarin je de voor het onderzoek relevante feiten vermeldt (eigen teksten).

 • Ga na welke onderzoekstechniek je wilt gaan gebruiken.

  Bij de enzymproeven en de vitamine C-onderzoekjes is het aan te bevelen eerst een keer de methode uit te proberen.
  N.B. Bij alle onderzoekje is het van groot belang dat je zeer nauwkeurig werkt.
  Gebruik altijd schoon glaswerk.
  Laat geen gebruikte pipetten op tafel liggen.
  Maak de gebruikte spullen goed schoon.

 • Zet de probleemstelling en de hypothese op papier voordat je begint.
  Noteer bij welk resultaat je hypothese bevestigd wordt (Als..dan...).

 • Voer dan het eigenlijke experiment uit.

 • Maak een verslag van het onderzoek (techniekkaart 9.1).

Problemen die onderzocht kunnen worden

Werking spijsverteringsenzymen

 

Het opstellen van een hypothese

Hypothese

Bij een experimenteel onderzoek moet vooraf nagedacht worden over het verwachte resultaat van het onderzoek.: welk antwoord op de onderzoeksvraag verwacht je? Een goede hypothese helpt je een goed experiment op te zetten.

Een hypothese geeft een algemeen antwoord, er horen geen exacte meetresultaten (bijvoorbeeld oC of minuten) in te staan.

De hypothese maak je voordat je aan een experiment begint. Het is absoluut geen probleem als de hypothese na afloop van je onderzoek niet juist blijkt te zijn. Je moet de hypothese niet achteraf verbeteren!!

Verantwoording van de hypothese

De hypothese moet gebaseerd worden je op de jouw bekende biologische theorie. Als je nog geen enkel idee hebt, bestudeer dan eerst de bijbehorende theorie.

Voorspelling van het verwachte (meet)resultaat

Als je weet hoe je het experiment wilt gaan uitvoeren, moet je ook concreet aangeven welke resultaten je verwacht als de hypothese juist is.

Voorbeeld:
Als de vertering van zetmeel sneller gaat wanneer de temperatuur hoger wordt, dan zal de jodiumkleur bij hogere temperaturen steeds sneller verdwijnen.