[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]©scholte/marree2000 (herzien in 2009)


Praktische opdracht Zintuigen

VWO - tweede fase

domein E4


Practicum zintuigen

Bepalen en verhogen van de drempelwaarde

Tenzij anders vermeld is het de bedoeling dat je van het gekozen zintuig de drempelwaarde (prikkeldrempel) bepaalt en nagaat of, in welke mate, er gewenning (adaptatie) op kan treden.
Er zijn geen techniekkaarten beschikbaar. Je moet nu de ideeën uit de literatuur halen.

Vooraf

 • Zorg ervoor theoretisch goed op de hoogte te zijn van de bouw werking  van het zintuig dat je gekozen hebt en van de eigenschappen van enzymen in het algemeen.
  Verzamel dus eerst informatie over de werking van het betreffende zintuig.
  Schrijf een inleiding waarin deze aspecten aan de orde komen.
  Denk eraan bronnen verwerken en geen tekst letterlijk overnemen.
  De tekst van de inleiding moet ook digitaal aangeleverd worden.


 • Ontwerp daarna een experiment. Zie techniekkaart 9.4 experimenteel onderzoek.

 • Maak een werkplan (zie checklist werkplan: techniekkaart 9.10).

 • Maak van het onderzoek een verslag.
  Probeer waar mogelijk je gegevens statistisch te bewerken.

Gekozen kan worden uit de volgende zintuigen:

Opdrachtkaarten

 • Warmtezintuigen (thermosensoren)

 • Koudezintuigen (thermosensoren)           

 • Tastzintuigen (mechanosensoren)

 • Oor (mechanosensoren)
  • bepalen drempelwaarde (+ adaptatie) voor verschillende frequenties.
  • richting horen
   Dit vraagt wel wat werk (en handigheid) omdat een goede opstelling gemaakt moet worden.

 • Smaakpapillen op de tong (chemosensoren)
  Onderzoek één van de 4 smaakzintuigen zoet, zout, zuur, bitter.

 • Reukzintuigen (chemosensoren)


 • Oog (elektromagnetische sensoren)
  • Bepalen drempelwaarde (+adaptatie) staafjes en kegeltjes            
  • Bepalen verspreiding van staafjes en kegeltjes over het netvlies.

 • Spierspoeltjes (propriosensoren)