[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

vwo

examenprogramma biologie

vanaf 2016

Specificatie subdomein B7. Waarneming door het organisme

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze organismen waarnemen.

Omschrijving van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. de werking van een zintuig in het algemeen beschrijven en toelichten wat daarbij de rol van de hersencentra is;

  2. de bouw van het oog beschrijven en toelichten;

  3. het verband tussen adequate prikkel en reactie beschrijven;

  4. de principes van een regelkring herkennen bij de werking van het zintuigstelsel;

  5. de relatie van het zintuigstelsel met het spier-, zenuw- en hormoonstelsel beschrijven;

  6. verbanden beschrijven tussen het gebruik van de zintuigen en het functioneren van een organisme.

Mogelijke deelconcepten
Centraal zenuwstelsel, perifeer, grote en kleine hersenen, centra voor gevoel, beweging, en voor zien in de hersenschors, hersenstam, ruggenmerg, optisch chiasma, gevoels-, schakel- en bewegingszenuwcellen, impulsgeleiding, adaptatie, gewenning reflexboog, pupil, netvlies, staafjes, kegeltjes, gele vlek, blinde vlek, adequate prikkel, mechanische, chemische, licht-, temperatuur-, tast- en pijnreceptoren.

Voorbeeldcontexten

streep groen

bioplek terug