[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

vwo

examenprogramma biologie

vanaf 2016

Specificatie subdomein D4. Seksualiteit

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a-)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie beargumenteren op welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens kunnen worden benaderd.

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. beargumenteren wat de rol is van seksualiteit bij voortplanting en bij het onderhouden van relaties;

  2. de rol van seksualiteit in verschillende levensfases toelichten;

  3. relaties leggen tussen seksueel gedrag en voortplantingsgedrag;

  4. keuzes maken voor de juiste voorbehoedmiddelen en effectief gebruik daarvan beschrijven;

  5. diversiteit in seksuele geaardheid toelichten;

  6. acceptatie van seksuele diversiteit relateren aan eigen opvattingen en culturele

  7. aspecten; de relatie tussen seksueel gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen toelichten. omschrijven hoe je wensen kenbaar kunt maken en grenzen kunt bewaken en respecteren;

  8. de rol van hormonen en zenuwstelsel bij aspecten van relaties en seksualiteit verklaren.

Mogelijke deelconcepten
Seksualiteit, biseksueel, homoseksueel, heteroseksueel, coming out, voorbehoedmiddelen, opwinding, orgasme, gender, seksueel overdraagbare aandoeningen, aids, transseksualiteit, voortplantingsprikkel, adolescentie, hormonale regulatie, levensfase.

Voorbeeldcontexten

streep groen

bioplek terug