[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

vwo

examenprogramma biologie

vanaf 2016

Specificatie subdomein F4. Ontstaan van het leven

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van het concept ontstaan van het leven ten minste in contexten op het gebied van wereldbeeld benoemen met behulp van welke theorie het voorkomen van leven op Aarde wordt verklaard.

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. aangeven uit welke periode de eerste levende organismen op Aarde stammen;

  2. theorieën over het eerste ontstaan van de organische moleculen op Aarde beschrijven;

  3. theorieën over het ontstaan van de eerste levende cellen op Aarde beschrijven;

  4. aangeven welke implicaties verschillende theorieën over het ontstaan van leven op Aarde kunnen hebben voor levensbeschouwelijke vragen.

Mogelijke deelconcepten
Zelforganisatie, oersoep, Archea, chemische evolutie, Miller-Urey-experiment, endosymbiose theorie, Black smoker.

Voorbeeldcontexten

streep groen

bioplek terug