[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

bioplek

VWO

examenprogramma biologie

vanaf 2016

streep groen

In onderstaande tabel staat vermeld welke domeinen en subdomeinen op het centraal examen (CE) geëxamineerd worden en welke in het schoolexamen (SE)  aan de orde moeten komen.
De domeinen en subdomeinen van CE zijn nader gespecificeerd op de achterliggende bladzijden.
Het examenprogramma en de syllabus geven voor de SE-onderdelen geen nadere specificaties en geen voorbeeldcontexten.

Domein Subdomein Schoolexamen (SE)

Centraal examen (CE)

Deze onderdelen mogen ook in het SE getoetst worden.

A Vaardigheden        

B Zelfregulatie

 

 

 

B1 Eiwitsynthese    
B2 Stofwisseling van de cel    
B3 Stofwisseling van het organisme    
B4 Zelfregulatie van het organisme    
B5 Afweer van het organisme    
B6 Beweging van het organisme    
B7 Waarneming door het organisme    
B8 Regulatie van ecosystemen    
C Zelforganisatie C1 Zelforganisatie van cellen    
C2 Zelforganisatie van het organisme    
C3 Zelforganisatie van ecosystemen    
D Interactie D1 Moleculaire interactie    
D2 Cellulaire interactie    
D3 Gedrag en interactie    
D4 Seksualiteit    
D5 Interactie in ecosystemen    
E Reproductie E1 DNA-replicatie    
E2 Levenscyclus van de cel    
E3 Voortplanting van het organisme    
F Evolutie F1 Selectie    
F2 Soortvorming    
F3 Biodiversiteit    
F4 Ontstaan van het leven    

Vereiste kennis scheikunde en natuurkunde

bioplek terug