[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

vwo

examenprogramma biologie

vanaf 2016

Specificatie subdomein D2. Cellulaire interactie

streep groen

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten celcommunicatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid de wijze waarop cellulaire interactie verloopt benoemen.

D2.1 Celcommunicatie en interactie met (a)biotische factoren

Specificatie
De kandidaat kan in een context:

  1. beschrijven hoe cellen signalen ontvangen en verwerken, hoe cellen op signalen reageren, en deze processen aan elkaar relateren;

  2. herkennen hoe cellen met elkaar communiceren over korte en over lange afstand via zenuwcellen en via hormonen;

  3. onderscheiden dat er responsen in het celplasma zijn en dat er responsen zijn die genexpressie bevorderen;

  4. afleiden welke effecten celcommunicatie op andere organisatieniveaus teweegbrengt.

Deelconcepten
signaalstoffen, second messenger, synaps, cell junctions, receptor, respons, signaalcascade, Na/K-pomp.

Voorbeeldcontexten

streep groen

bioplek terug