Copyright

Alle afbeeldingen en teksten op deze website vallen onder copyrights.

(Uitgezonderd enkele oude afbeeldingen waarvan de rechten verlopen zijn.)

Al het materiaal (foto's, tekeningen, animaties en teksten) blijft ons eigendom.

Voor individueel gebruik, voor eigen studie, is de aangeboden stof vrij beschikbaar binnen hieronder genoemde voorwaarden.

Door gebruik te maken van de website https://www.bioplek.org, verklaart de gebruiker bekend te zijn met onderstaande voorwaarden en akkoord te gaan met het gestelde.

We behouden ons het recht voor de regels op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Voor onderwijsdoeleinden mogen kopieën op papier gemaakt worden voor gebruik door de leraar voor de eigen klassen, onder voorwaarde dat de kopieën zonder kosten worden uitgedeeld en dat de makers van Bioplek worden genoemd als copyrighthouders.

De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk overgenomen worden op andere websites of verspreid worden op digitale media of op andere manieren.

Het plaatsen van de gehele website of een deel op een intern netwerk of bijvoorbeeld een systeem als Blackbord, is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Het gebruik van de afbeeldingen en teksten voor commerciële doeleinden, is zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de copyrighthouders te verboden.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om naar alle onderdelen van onze site te linken!


Uitsluiting van aansprakelijkheid

We sluiten aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en inhoud van de via internet beschikbaar gestelde informatie. Het gebruik van de faciliteiten voor elektronische informatie-uitwisseling is voor eigen rekening en risico van de gebruikers.

We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.

No part of this site may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilms, CD, other websites and any other means without written permission from the webmaster.

Neem voor gebruik van foto's, afbeeldingen en animaties contact met ons op.

Stichting bioplek
p/a Vinkenlaan 4
5301 NM Zaltbommel