[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

Onderstaande afbeeldingen mogen, met een link naar de desbetreffende animatie op Bioplek, gebruikt worden op websites en in elo's.

De afbeeldingen mogen zonder onze toestemming niet veranderd worden.

DNA

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dnax.html

m-RNA - messenger RNA - boodschapper RNA

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/m_RNAx.html

t-RNA - transfer RNA - transport RNA

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/t_RNAx.html

Transcriptie

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptiex.html

Translatie

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/translatienieuwx.html

Introns - exons

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/intronsx.html

Genetische code

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gencodex.html

Puntmutaties

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/mutatiesx.html

DNA sequencen

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/DCTx.html

Gelelectroforese

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gelelectrof2x.html

PCR - polymerase chain reaction

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/PCRx.html

Transgene organismen

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgeneoverzichtx.html

Transgene bacteriën

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgenebacterienx.html

Transgene dieren

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgenedierenx.html

Transgene planten

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transgeneplantenx.html

Klonen

https://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/klonenx.html