[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

Steun ons en help Bioplek te behouden

Van gesloten naar open, van klassikaal naar keuze..

Hoe werkt ons practicum?
Practicum op de SG Cambium.

Practicum bovenbouw havo - vwo

 

©2000scholte-marree  

algemeen

opdrachten

probleemkaarten

techniekkaarten

 

 havo

 

 

techniekkaarten overzicht

 

 1 gaswisseling plant

techniekkaart 1.1 verdamping 1
techniekkaart 1.2 verdamping 2
techniekkaart 1.3 huidmondjes 1
techniekkaart 1.4 kobaltpapier
techniekkaart 1.5 huidmondjes 2
techniekkaart 1.6 verdamping 3
techniekkaart 1.7 transport in houtvaten

2 assimilatie - dissimilatie

techniekkaart 2.1 zetmeel blad
techniekkaart 2.2 bladgroen
techniekkaart 2.3 fotosynth.1
techniekkaart 2.4 fotosynth. 2
techniekkaart 2.4.1 fotosynth.4
techniekkaart 2.5 fotosynth. 3
techniekkaart 2.6 gisting 1
techniekkaart 2.7 gisting 2
techniekkaart 2.8 extract bladgroen

techniekkaart 2.9.1 fotosynthese 4.1 Introductie fluorometer
techniekkaart 2.9.2 fotosynthese 4.2 Hittestress meten

techniekkaart 2.10 fotosynthese 5 Algenballetjes

3 enzymen

techniekkaart 3.1 amylase 1
techniekkaart 3.2 amylase 2
techniekkaart 3.3 pepsine 1
techniekkaart 3.4 pepsine 2
techniekkaart 3.5 lipase 1
techniekkaart 3.6 lipase 2
techniekkaart 3.7 lipase 3
techniekkaart 3.8 katalase
techniekkaart 3.9 afbraak van gelatine door proteasen

4 osmose

techniekkaart 4.1 osmose 1
techniekkaart 4.2 osmose 2
techniekkaart 4.3 osmose 3
techniekkaart 4.4 osmose 4
techniekkaart 4.5 osmose 5

5 aantoonreacties

techniekkaart 5.1 zetm.jodium
techniekkaart 5.2 CO2-indicator

6 gaswisseling bloed

techniekkaart 6.1 gaswisseling kleine dieren
techniekkaart 6.2 gaswisseling zaden en kleine dieren
techniekkaart 6.3 bloeddruk meten
techniekkaart 6.4 ECG
techniekkaart 6.5 hartslag meten
techniekkaart 6.6 longinhoud bepalen.
techniekkaart 6.7 stolling
techniekkaart 6.8 bloedplasma scheiden
techniekkaart 6.9 CO2 en O2 in lucht
techniekkaart 6.10 poelslak hartslag
techniekkaart 6.11 gaswisseling tubifex
t
echniekkaart 6.12 steptest

techniekkaart 6.13 osmose bloedcellen

7 voeding

techniekkaart 7.1 Vitamine C bepaling - titratie met kaliumjodaat
techniekkaart 7.2 Bruiningsreacties
techniekkaart 7.3 Yoghurt
techniekkaart 7.4 Smaaktest
techniekkaart 7.5 Amylase in honing
techniekkaart 7.6 Stuifmeel in natuurhoning
techniekkaart 7.7 Meten van de zuurgraad (titratie) melk en yoghurt
techniekkaart 7.8 Kleurstoffen in voedsel
techniekkaart 7.9 Vitamine C bepaling - titratie met DCPIP

technniekkaart 7.10 Aantonen van thiocyanaat in speeksel
techniekkaart 7.11.1 Aantonen van conserveermiddel in niet-alcoholische drank
techniekkaart 7.11.2 Aantonen van conserveermiddel in alcoholische drank


8 veldwerk

techniekkaart 8.1 Maken vegetatieopname
techniekkaart 8.2 Maken transect
techniekkaart 8.3 Bepalen diversiteit (Yule's index)
techniekkaart 8.4 Bepalen aantal soorten in grasland
techniekkaart 8.5 Vergelijken van twee graslanden
techniekkaart 8.6 Wateronderzoek
techniekkaart 8.7 Bepaling biologische waterkwaliteit - methode 1
techniekkaart 8.8 Bepaling biologische waterkwaliteit - methode 2
techniekkaart 8.9 Wateronderzoek - chemische waterkwaliteit

techniekkaart 8.10.0 Micro-evolutie (natuurlijke selectie) bij slakken inleiding
techniekkaart 8.10.1 Micro-evolutie (natuurlijke selectie) bij slakken
techniekkaart 8.10.2 Micro-evolutie: verwerking en analyse gegevens
techniekkaart 8.11 De verspreiding van Pleurococcus op bomen

9 verslagen

techniekkaart 9.1 maken verslag
techniekkaart 9.2 grafieken 1
techniekkaart 9.3 grafieken 2
techniekkaart 9.4 experimenteel onderzoek
techniekkaart 9.5 maken poster exp. onderzoek
techniekkaart 9.6 beoordelingscriteria practicum
techniekkaart 9.7 beoordelingsformulier experimenteel practicum
beoordelingsformulier practicum (pdf)

techniekkaart 9.8 chi kwadraat
techniekkaart 9.9 t-toets
techniekkaart 9.10 werkplan

techniekkaart 9.11 maken van een hyothese

10 apparaten

techniekkaart 10.1 colorimeter
techniekkaart 10.2 spectrofotom
techniekkaart 10.3 kunstmatig mierennest
techniekkaar t 10.4 elektrische buret
techniekkaart 10.5 handmatige buret
techniekkaart 10.6 Junior-Pam fluorometer

techniekkaart 10.6.1 fluorometer: meten met achtergrond licht
techniekkaart 10.6.2 fluorometer: meten zonder achtergrond licht
techniekkaart 10.6.3 fluorometer: meten met variabele lichtsterkte

techniekkaart 10.7 handleiding spirometer sensor Coach 6

11 microscoop

techniekkaart 11.1 coupes
techniekkaart 11.2 kleuren
techniekkaart 11.3 tekenen microscoop
techniekkaart 11.4 meten

12 lab.technieken

techniekkaart 12.1 verdunnings
techniekkaart 12.2 oplossing 1
techniekkaart 12.3 oplossing 2

excelfile molariteit oplossing
excelfile verdunningen

13 groei en ontwikkeling

techniekkaart 13.1 kieming

14 gedrag

techniekkaart 14.1 ethogram

 

sinds 7 december 2006