[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000
(herzien in 2011)

 

Moderne voortplantingstechnieken

en andere voortplantingsrelateerde onderwerpen

Tweede fase: domein C2

keuzeopdrachten

 

  Inhoud

  1. In vitro fertilisatie (IVF)
  2. Borstvoeding of flessenvoeding
  3. Prenataal onderzoek - vlokkentest
  4. Prenataal onderzoek - vruchtwaterpunctie
  5. Seksueel overdraagbare ziekten - Chlamydia
  6. Klonen
  7. ZwangerschapsbeŰindiging - Abortus provocatus
  8. Bevallen: thuis of in het ziekenhuis
  9. Premature (te vroeg geboren) baby's
  10. Medicijnen en zwangerschap
  11. Kunstmatige inseminatie met sperma eigen partner (KIE)
  12. Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)
  13. Zwangerschap en leeftijd van de vrouw (syndroom van Down)
  14. Wel of geen ruggenprik bij het bevallen?
  15. Hielprik
  16. Problemen met vruchtbaarheid
  17. Embryoselectie - pre´mplantatie genetische diagnostiek (PGD)
  18. Adoptie
  19. ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie)
  20. Eicellen/embryo's invriezen (cryopreservatie)

  Algemene aanwijzingen werkwijze

 bioplek

1. In vitro fertilisatie (IVF)

streep groen

Geschikte startsites:

ivf kliniek
www.ivf.nl
LUMC - patiëntenfolders (gynaecologie)

 • Verzamel informatie over :
  • hoe IVF werkt ;
  • bij welke problemen het wordt toegepast;
  • wanneer mensen ervoor in aanmerking komen komen en wanneer niet.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personenkan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

2. Borstvoeding of flessenvoeding

streep groen

Geschikte startsites

LUMC - patiëntenfolders (verloskunde)
www.borstvoeding.nl

 • Verzamel informatie over borstvoeding en flessenvoeding
  • Welke voordelen en welke nadelen zijn er voor beiden?
 • Verzamel argumenten voor en tegen. Welke argumenten volgens jou het zwaarst?
  • Geef een beargumenteerde mening
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

 

bioplek

3. Prenataal onderzoek - vlokkentest

streep groen

Geschikte startsites:

universiteit Maastricht
LUMC - patiëntenfolders (verloskunde)

 • Verzamel informatie over :
  • hoe de vlokkentest werkt;
  • wat er mee aangetoond kan worden;
  • op welk moment van de zwangerschap de vlokkentest kan worden gedaan;
  • wanneer vrouwen ervoor in aanmerking komen.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personenkan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

4. Prenataal onderzoek - vruchtwaterpunctie

streep groen

Geschikte startsites:

universiteit Maastricht
LUMC - patiëntenfolders (verloskunde)

 • Verzamel informatie over :
  • hoe de vruchtwaterpunctie werkt;
  • wat er mee aangetoond kan worden;
  • op welk moment van de zwangerschap de vruchtwaterpunctie kan worden gedaan;
  • wanneer vrouwen ervoor in aanmerking komen.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.


 

bioplek

5. Seksueel overdraagbare ziekten - Chlamydia

streep groen

Geschikte startsite

http://www.soa.nl

 • Verzamel informatie over:
  • wat soa's in het algemeen zijn;
  • wat chlamydia is;
   • Waardoor wordt het veroorzaakt?
   • Hoe krijg je het en hoe kun je voorkomen dat je besmet wordt?
  • wat er na een besmetting gedaan worden (ook t.a.v. partners)?
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

6. Klonen

streep groen

Geschikte startsites:

Klonen - ongeslachtelijke voortplanting (Bioplek)
Alles over DNA: Klonen
Wetenschap 24: Zoekwoord Stamcellen

 • Verzamel informatie over:
  • wat klonen precies is;
  • wat men stamcellen bedoeld wordt;
  • wat het verschil is tussen therapeutisch klonen en reproductief klonen;
   Geef voorbeelden van mogelijke toepassingen.
 • Verzamel argumenten voor en tegen het toepassing van klonen.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

7. Zwangerschapsbeëindiging - Abortus provocatus

streep groen

Geschikte startsite

http://www.stisan.nll

 • Verzamel informatie over :
  • wat abortus provocatus is;
  • hoe de behandeling uitgevoerd kan worden;
  • wanneer het toegestaan is abortus provocatus uit te voeren;
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personenkan hebben.
  • Geef je eigen beargumenteerde mening over een eventuele zwangerschapsbeëindiging.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

8. Bevallen: thuis of in het ziekenhuis

streep groen

Geschikte startsites:

Jeroen Bosch ziekenhuis (patiëntenfolders)
LUMC - patiëntenfolders (verloskunde)
Medisch contact

 • Verzamel informatie over beide mogelijkheden.
 • Verzamel argumenten voor en tegen het thuisbevallen of het in een ziekenhuis bevallen.
 • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

9. Premature (te vroeg geboren) baby's

streep groen

Geschikte startsites:

gezondheidsraad België
LUMC - patiëntenfolders (Neonatologie)
kenniscentrum prematuren

 • Verzamel informatie over:
  • wanneer men spreekt van een premature baby;
  • wat de ondergrens leeftijd is van een levensvatbare baby: wanneer start men nog een behandeling;
  • met welke gevolgen een premature baby in het verdere leven te maken kan krijgen (medisch en sociaal);
  • wie er beslist of er wel of niet behandeld wordt en tegen welke problemen men daarbij aanloopt.
 • Verzamel argumenten voor en tegen de behandeling van premature baby's.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

10. Medicijnen en zwangerschap

streep groen

Geschikte startsites:

oudersonline.nl
Wikipedia: softenon (Thalidomide)

 • Verzamel informatie over de medicijnen Des en Softenon.
  Dit zijn medicijnen waarvan gebleken is dat ze zeer schadelijk zijn voor het zich ontwikkelende embryo/foetus.
  • Waarvoor werden deze medicijnen voorgeschreven?
  • Welke gevolgen heeft dit gehad?
 • Hoe kan men in het algemeen het beste met medicijngebruik tijdens de zwangerschap omgaan? Wat kan nog wel en wat zeker niet: waar moet men op letten?
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

11. Kunstmatige inseminatie met sperma eigen partner (KIE)

 • IUI (intra-uteriene inseminatie)
 • intracervicale inseminatie

streep groen

Geschikte startsites:

LUMC - patiëntenfolders (gynaecologie)
ivf-kliniek
www.fertiliteit.info

 • Verzamel informatie over :
  • wat KIE is;
  • wat intra-uteriene en intravervicale inseminatie is: hoe de methoden precies werken.
  • wanneer men in aanmerking kan komen voor KIE;
  • wanneer de verschillende methoden toegepast worden.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van KIE.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

 

bioplek

12. Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)

streep groen

Geschikte startsites:

www.freya.nl
ivf-kliniek
donorkind.nl

 • Verzamel informatie over :
  • wat KID is;
   Je hoeft geen aandacht te besteden aan de manier waarop zaad ingebracht wordt, dat wordt door anderen gedaan.
  • wanneer men in aanmerking kan komen voor KID;
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van KID.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
   • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

  

bioplek

13. Zwangerschap en leeftijd van de vrouw (syndroom van Down)

streep groen

Geschikte sites:

www.erfocentrum.nl
combinatie test

De triple test wordt in nederland sinds 2010 niet meeruitgevoerd: RIVM

 • Verzamel informatie over het syndroom van Down (trisomie 21):
  • waar wordt het door veroorzaakt: op welk moment van de "zwangerschap";
  • Wat is de invloed van de leeftijd van de vrouw en man op het ontstaan;
  • Welke mogelijkheden zijn er om voor de geboorte na te gaan of de baby het syndroom van Down heeft?
 • Geef je eigen beargumenteerde mening over een eventuele zwangerschapsbeëindiging.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

14. Wel of geen ruggenprik bij het bevallen?

streep groen

geschikte sites:

pijnbestrijding bij de bevalling 1
pijnbestrijding bij de bevalling 2

 • Verzamel informatie over:
  • wat een ruggenprik inhoudt;
  • wat de effecten van een ruggenprik zijn;
  • wat de redenen kunnen zijn voor het toepassen van een ruggenprik bij een bevalling.
  • wat zijn de voordelen en wat de nadelen daarvan zijn.
 • Ga na hoe er in Nederland en in de landen om ons heen gedacht wordt over het toepassen van een ruggenprik bij de bevalling.
 • Geef een beargumenteerde mening over het wel of niet toepassen van een ruggenprik bij de bevalling..
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

15. Hielprik

streep groen

Geschikte startsites:

RIVM
erfelijkheid.nl

 • Verzamel informatie over:
  • wat een hielprik precies inhoudt;
  • waneer deze afgenomen wordt;
  • voor welke "type" ziekten het in het algemeen zin heeft om te testen.
 • Een relatief veel voorkomende ziekte is fenylketonurie.
  • Zoek uit wat deze ziekte inhoudt en waar de afwijking door veroorzaakt wordt.
  • Leg uit waarom heeft het zin dit meteen na de geboorte op te sporen.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

16. Problemen met vruchtbaarheid

streep groen

Geschikte startsites:

LUMC - patiëntenfolders (gynaecologie)
www.freya.nl

 • Verzamel informatie over:
  • de meest voorkomende vruchtbaarheidsproblemen;
  • welke behandelingsmethoden daarvoor zijn en, heel in het kort, wat die behandelingsmethoden inhouden;
  • welke mogelijkheden mensen hebben die toch kinderen willen (en waarbij de behandelingsmethoden niet mogelijk zijn of niet werken).
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

17. Embryoselectie - preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)

streep groen

geschikte sites:

gezondheidsraad
erfelijkheid.nl

klinische embryologie

Zoekwoorden voor internet (Google):
PGD (Preïmplantatie genetische diagnostiek), embryoselectie, IVF

 • Verzamel informatie over:
  • wat er precies gedaan wordt bij PGD.
  • wanneer PGD mag worden toegepast: wanneer komen mensen ervoor in aanmerking;
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

18. Adoptie

streep groen

geschikte startsite:

adoptiesite.nl

 • Verzamel informatie over:
  • welke de redenen mensen kunnen hebben om te besluiten een kind te adopteren;
  • aan welke voorwaarden moet worden voldaan (wanneer komen mensen ervoor in aanmerking);
 • Verzamel argumenten voor en tegen adoptie.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening.
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

bioplek

19. ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie)

streep groen

geschikte startsites:
ivf.nl
www.freya.nl
LUMC - patiëntenfolders (gynaecologie)

verder:
NVOGnet --> richtlijnen --> zoeken ICSI

 • Verzamel informatie over:
  • wat er bij ICSI gedaan wordt;
  • wanneer het wordt toegepast;
  • wanneer mensen ervoor in aanmerking komen.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  Besteed ook aandacht aan de impact die zo'n behandeling voor de betreffende personen kan hebben.
  • Geef een beargumenteerde mening
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

 

bioplek

20. Eicellen invriezen (cryopreservatie)

streep groen

geschikte startsites:

www.ivf.nl
klinische embryologie

 • Verzamel informatie over:
  • wat cryopreservatie precies inhoudt;
  • wanneer het wordt of kan worden toegepast;
  • wanneer mensen ervoor in aanmerking kunnen komen.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.
  • Geef een beargumenteerde mening
 • Maak een overzichtelijke poster voor je medeleerlingen.

©scholte/marree2002 (herzien in 2012)