[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000

 

Voortplanting 4 havo - keuzeopdrachten

  

 

1 In vitro fertilisatie (IVF)

Startpunt:
Biologie Actief - tekstboek havo 1, blz 187

Geschikte sites:

ivf kliniek
vruchtbaarheidskliniek
in vitro fertilisatie

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :

 • wat IVF is,
 • wanneer het toegepast wordt en
 • hoe de methode precies werkt.
 • Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

2 Borstvoeding ja of nee

Startpunt:
Biologie Actief - activiteitenboek havo 1, opdracht 7.7 (blz 88)

Geschikte sites

www.lumc.nl - borstvoeding
www.lumc.nl - flesvoeding
www.borstvoeding.nl

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over borstvoeding en flessenvoeding.
Verzamel voor beide argumenten voor en tegen.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

3.Prenataal onderzoek - vlokkentest

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, blz135

Geschikte sites:

universiteit maastricht
http://www.lumc.nl
prenataal onderzoek
natutech.nl

 

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over:
wat een vlokkentest is,
wanneer het toegepast wordt en
hoe de methode precies werkt.

Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

4 Prenataal onderzoek - vruchtwaterpunctie

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, blz135

Geschikte sites:

universiteit maastricht
http://www.lumc.nl
natutech.nl
prenataal onderzoek

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over:
wat een vruchtwaterpunctie is,
wanneer het toegepast wordt en
hoe de methode precies werkt.

Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

5 Seksueel overdraagbare ziekten - Chlamydia

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, blz 182.183

Geschikte sites

http://www.soa.nl

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over:
wat soa's in het alhgemeen zijn,
wat chlamydia is,
hoe je kunt voorkomen dat je besmet wordt,
wat je moet doen als je wel besmet raakt.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

6 Klonen

Startpunt:

Klonen
boekje: "Klonen en kloneren"

Via een zoekprogramma is op internet erg veel informatie te vinden.
Geschikte site (Engels) Cloning a special report

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over wat klonen precies is.
Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

7 Abortus provocatus

Startpunt:

Biologie Actief - activiteitenboek havo 1, opdracht 7.2 (blz 87)

Geschikte sites

http://www.stisan.nl/

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :
abortus provocatus is,
wanneer het wel/niet toegepast mag worden,

Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methode.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

 

8 Bevallen: thuis of in het ziekenhuis

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, § 8.11

Geschikte sites:

Jeroen Bosch ziekenhuis
Leids Universitair Medisch centrum
babybox

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Ver`amel informatie over beide mogelijkheden.

Verzamel argumenten voor en tegen het thuisbevallen of het in een ziekenhuis bevallen.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

9 Premature (te vroeg geboren) baby's

Startpunt:

Biologie actief - activiteitenboekhavo 1, opdracht 7.3 (blz 88)

Geschikte sites:

gezondheidsraad België
Neonatologie - lumc
Couveuse -pagina
kenniscentrum prematuren

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over:

 • Wanneer een baby een couceuse nodig heeft.
 • Ondergrens leeftijd van een levensvatbare baby.
 • Welke risico's er aan verbonden zijn (medisch en sociaal)
 • Wie beslist?
 • Welke problemen later op kunnen treden.
 • Verzamel argumenten voor en tegen het gebruik van couveuses. Geef een beargumenteerde mening.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

10 Medicijnen en zwangerschap

Startpunt:

Biologie Actief - activiteitenboek havo 1, opdracht 7.4 (blz 88)

Geschikte sites:

erfelijkheid.nl
oudersonline.nl
softenon

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel aan de hand van opdracht 7.3 informatie over het onderwerp

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

11 Kunstmatige inseminatie (KIE en KID)

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, § 8.16

Geschikte sites:

Leids Universitair Medisch Centrum
ivf-kliniek
vruchtbaarheid-startpagina.be

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :
wat KIE en KID is,
wanneer het toegepast wordt en
hoe de methoden precies werken.

Verzamel argumenten voor en tegen toepassing van de methoden.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

12 Zwangerschap en leeftijd van de vrouw

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, § 6.14

Geschikte sites

downsyndroom.nl
test downsyndroom
nekplooimeting
www.erfocentrum.nl

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over het syndroom van Down (trisomie 21):
wat is het,
hoe ontstaat het en
wat is de invloed van de leeftijd van de vrouw.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

13 Problemen met vruchtbaarheid

Startpunt:

Biologie Actief - tekstboek havo 1, § 7.1 en 8.16

Geschikte sites

http://www.lumc.nl
www.freya.nl
vruchtbaarheid-startpagina.be

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :

 • Wat de meest voorkomende problemen zijn.
 • Welke behandelingsmethoden daarvoor zijn en wat die behandelingsmethoden inhouden.
 • Welke mogelijkheden mensen hebben die toch kinderen willen (en waarbij de behandelingsmethoden niet mogelijk zijn of niet werken).

 

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

 

14 Wel of geen ruggenprik bij het bevallen?

Geschikte startsites:

ouders .nl
gezondheid België
pijnbestrijding bij de bevalling 1
pijnbestrijding bij de bevalling 2
Volkskrant: teveel pijn bij bevallen hoeft niet
 

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :

 • Wat is een ruggenprik?
 • Wat zijn de effecten?
 • Voor- en nadelen van het toepassen van een ruggenprik.
 • Situatie in Nederland en in België.

Geef een beargumenteerde mening over het wel of niet toepassen van een ruggenprik bij de bevalling.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

15 Hielprik

Geschikte startsite:

Erfocentrum

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :

 • wat een hielprik precies inhoudt,
 • waneer deze gegeven wordt
 • wat er mee aangetoond kan worden
 • Consequenties

Geef een beargumenteerde mening over het wel of niet toepassen van een hielprik.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

16 Echo onderzoek

Geschikte startsite:

NVOGnet --> richtlijnen --> gynaecologie --> algemene gynaecologie

Bereid een les van ongeveer 10 minuten voor je medeleerlingen over dit onderwerp voor.
Verzamel informatie over :

 • hoe een echo gemaakt wordt
 • op welk moment in de zwangerschap dit gebeurt
 • wat er mee aangetoond kan worden

Geef een beargumenteerde mening over het wel of niet toepassen van een echo onderzoek.

Maak een samenvatting voor je medeleerlingen.Deel deze uit voor je aan de les begint.

 

 

 

©scholte/marree2001