home-inhoud-inhoud onderbouw

 Plantenlijst

Alle planten moet je kunnen herkennen tijdens de plantentoets.

20 planten moet je verzamelen en drogen voor je herbarium.Welke dat zijn wordt in April bekend gemaakt.

Hoe je een herbarium moet maken staat op deze website. (Hier op tikken)
Van de blauw gekleurde planten zijn afbeeldingen te zien door de naam aan te klikken.
Het zijn planten die bijna allemaal bloeien in het voorjaar (voor half juni) en veel voorkomen in het rivierengebied.


Je moet voor deze sites de Latijnse soortnaam van de planten weten.

Je kan natuurlijk ook afbeeldingen zoeken via Google.
Tik ook hier de Latijnse naam in en het tabblad "afbeeldingen". 

Let op!

In veel boeken staan nog de oude familienamen.

Anjerfamilie

Gewone Hoornbloem
Vogelmuur

Berkenfamilie
Zwarte els

Boterbloemenfamilie

Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Speenkruid

Brandnetelfamilie

Brandnetel (Kleine of Grote )

Composietenfamilie

Klein hoefblad
Klein kruiskruid
Schijfkamille
Kamille (Echte, Reukloze)
Margriet
Madeliefje
Duizendblad
Paardebloem
Speerdistel
Akkerdistel
Jakobskruiskruid
Cichorei

Duizendknoopfamilie

Varkensgras
Zuring (Veld-of Schapezuring)

Grassenfamilie

Straatgras
Glanshaver (Frans Raaigras)
Engels raaigras
Kropaar
Vossestaart

Kaasjeskruidfamilie

Linde (Zomer-,Winter-,Hollandse)

Kamperfoeliefamilie

Echte valeriaan

Kruisbloemenfamilie

Herik
Herderstasje
Look zonder look
Pinksterbloem
Kleine veldkers

Lipbloemenfamilie

Paarse dovenetel
Witte dovenetel
Hondsdraf

Muskuskruidfamilie

Vlier

Napjesdragersfamilie(alleen blad)

Beuk
Eik (Zomer-,Winter-,Amerikaanse)

Olijffamilie

Gewone Es

Ooievaarsbekfamilie

Robertskruid
Ooievaarsbek (Slipblad- of Zachte)

Paardestaartfamilie

Heermoes

Papaverfamilie

Stinkende gouwe
Klaproos

Rozenfamilie

Meidoorn (Eenstijlige)
Vogelkers
Zilverschoon
Braam
Nagelkruid
Moerasspirea

Ruwbladigenfamilie

Smeerwortel
Vergeetmijnietje (akker of moeras)

Schermbloemenfamilie

Bereklauw
Fluitekruid
Zevenblad

Sterbladigenfamilie

Kleefkruid

Vlinderbloemenfamilie

Rode klaver
Witte klaver
Vogelwikke
Heggewikke of Voederwikke

Weegbreefamilie

Ereprijs (Gewone)
Ereprijs (Klimopblad)
Grote weegbree

Smalle weegbree

Wilgenfamilie (alleen blad)

Wilg (alle soorten)
Populier (Italiaanse,Ratel-,)

Zeepboomfamilie

Veldesdoorn
Gewone Esdoorn

 

soort familie
Akkerdistel Composietenfamilie
Bereklauw Schermbloemenfamilie
Beuk Napjesdragersfamilie
Braam Rozenfamilie
Brandnetel (Kleine of Grote ) Brandnetelfamilie
Cichorei Composietenfamilie
Duizendblad Composietenfamilie
Echte valeriaan Kamperfoeliefamilie
Eik (Zomer-,Winter-,Amerikaanse) Napjesdragersfamilie
Engels raaigras Grassenfamilie
Ereprijs (Gewone) Weegbreefamilie
Ereprijs (Klimopblad) Weegbreefamilie
Esdoorn (Gewone) Zeepboomfamilie
Fluitekruid Schermbloemenfamilie
Gewone Es Olijffamilie
Glanshaver (Frans Raaigras) Grassenfamilie
Grauwe els Napjesdragersfamilie
Grote Weegbree Weegbreefamilie
Heermoes Paardestaartfamilie
Heggewikke Vlinderbloemenfamilie
Herderstasje Kruisbloemenfamilie
Herik Kruisbloemenfamilie
Hondsdraf Lipbloemenfamilie
Hoornbloem (Gewone)
Anjerfamilie
Jacobskruiskruid Composietenfamilie
Kamille (Echte, Reukloze) Composietenfamilie
Klaproos Papaverfamilie
Klaver Rode Vlinderbloemenfamilie
Kleefkruid Sterbladigenfamilie
Klein koefblad
Composietenfamilie
Klein kruiskruid Composietenfamilie
Kleine veldkers Kruisbloemenfamilie
Kropaar Grassenfamilie
Kruipende boterbloem Boterbloemenfamilie
Linde Kaasjeskruidfamilie
Look zonder look Kruisbloemenfamilie
Madeliefje Composietenfamilie
Margriet Composietenfamilie
Meidoorn (Eenstijlige) Rozenfamilie
Moerasspirea Rozenfamilie
Nagelkruid Rozenfamilie
Ooievaarsbek (Slipblad- of Zachte) Ooievaarsbekfamilie
Paardebloem Composietenfamilie
Paarse dovenetel Lipbloemenfamilie
Pinksterbloem Kruisbloemenfamilie
Populier (Italiaanse,Ratel-,) Wilgenfamilie (alleen blad)
Robertskruid Ooievaarsbekfamilie
Scherpe boterbloem Boterbloemenfamilie
Schijfkamille Composietenfamilie
Smalle Weegbree Weegbreefamilie
Smeerwortel Ruwbladigenfamilie
Speenkruid Boterbloemenfamilie
Speerdistel Composietenfamilie
Stinkende gouwe Papaverfamilie
Straatgras Grassenfamilie
Varkensgras Duizendknoopfamilie
Veldesdoorn Zeepboomfamilie
Vergeetmijnietje (akker of moeras) Ruwbladigenfamilie
Vlier Kamperfoeliefamilie
Voederwikke Vlinderbloemenfamilie
Vogelkers Rozenfamilie
Vogelmuur Anjerfamilie
Vogelwikke Vlinderbloemenfamilie
Vossestaart Grassenfamilie
Wilg (alle soorten) Wilgenfamilie (alleen blad)
Witte dovenetel Lipbloemenfamilie
Witte Klaver Vlinderbloemenfamilie
Zevenblad Schermbloemenfamilie
Zilverschoon Rozenfamilie
Zuring (Veld-of Schapezuring) Duizendknoopfamilie