[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

4 organische basen

cytosine
guanine
thymine
adenine

een suiker desoxyribose

De C-atomen zijn genummerd

fosfaat

 

 

Desoxyribose+fosfaat+een base vormen samen een zogenaamde nucleotide.

Er zijn dus 4 verschillende nucleotiden waaruit DNA opgebouwd is.

 

 

De basen Adenine en Thymine en de basen Cytosine en Guaninen vormen paren.

Een keten van honderden van deze paren vormen een DNA-molecuul.
Voor het maken van eiwit op de ribosomen en de functie van DNA
>>>>>
Transcriptie en Translatie <<<<<