[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

 

 

 

 

Voor de verdeling van de studielast en de lesuren biologie op de SG Cambium naar deze bladzijde--->>>

Biologie voor de 2de fase

 

"Biologie is niet alleen boeiend, maar wordt ook steeds belangrijker voor de inrichting van onze maatschappij. Bijna alle grote problemen, die de maatschappelijke discussie beheersen, hebben een biologische component. Milieu, (onder)voeding, duurzame energie productie, agressie, broeikasgassen, genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en dieren, klonering, wie over deze klemmende maatschappelijke problemen mee wil praten, dient iets te weten van biologie." (Piet Borst, NRC 21 januari 1999)  

Het vak biologie is onderdeel van het profiel Natuur en Gezondheid. Op de havo zijn daarvoor 320 slu beschikbaar en in het vwo 480 slu (biologie 1 en 2). In het vwo is het voor leerlingen uit andere profielen verplicht het deelvak biologie 1 (160 slu) te kiezen in de vrije ruimte.
Op het havo is het vak niet gesplitst, wie het kiest, moet het gehele vak doen.

Het volledige vak wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen. In het schoolexamen nemen praktische opdrachten, waarin onderzoeksvaardigheden getoetst worden, een belangrijke plaats in. Het deelvak wordt afgesloten met alleen een schoolexamen.

 

De inhoud van het vak biologie is in de tweede fase niet erg veranderd. Het toepassen van kennis is belangrijker dan de kennis op zich. Natuurlijk moet je ook dingen leren, kennis die je niet bezit, kun je ook niet toepassen. De stof wordt zoveel mogelijk in bepaalde contexten behandeld. Daarbij moet je denken aan: gezondheid (bijvoorbeeld de rol van voedsel, de rol van zonlicht, de rol van micro-organismen), natuur en milieu (bijvoorbeeld invloed van menselijk gedrag op de natuur), voedsel en voedselproductie (bijvoorbeeld wereldvoedselprobleem) en biotechnologie (bijvoorbeeld klonen, DNA-manipulatie). Dit maakt biologie tot een vak dat je dagelijks tegenkomt.

Als je een indruk wil hebben van de onderwerpen die op het examen gevraagd worden kijk dan naar Informatie over het CS examen 6 Atheneum.

 

Het verschil tussen havo en vwo zit vooral in de manier waarop met de stof wordt omgegaan. De vwo-examens zijn meer wetenschappelijk georiënteerd, het niveau waarop de stof toegepast moet worden is abstracter en complexer. Op havo-niveau ben je veel concreter en praktischer met de stof bezig.

Voor iedereen die in een medische, paramedische of biologische richting verder wil, is dit vak een must, ook als het voor de vervolgopleiding niet verplicht is. In elk geval is het een vak dat je voor je algemene ontwikkeling niet mag missen.


Tweede fase (overzicht met voorbeelden)

Tijdsverdeling 2/3 practicum - 1/3 theorie
Leerlingen krijgen per blok een studiewijzer.

Studiewijzer bevat:

Opdrachten

Planning

Verder staan op bioplek:

Antwoorden opdrachten studiewijzer

Omschrijving van de leerstof

Profielwerkstuk

Examen

 

 

Voor de verdeling van de studielast en de lesuren biologie op de SG Cambium naar deze bladzijde--->>>