[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]


Practicum

het aanleren van onderzoeksvaardigheden

handen en voeten geven aan de theorie

Een korte beschrijving en enkele uitgangspunten van ons practicum

 1. De leerlingen krijgen 2 uur per week practicum, zoveel mogelijk in een blokuur.
 2. Practica worden gegeven in blokken van 4 tot 7 weken.
 3. De eerste practica zijn min of meer gesloten, de laatste volledig open.
 4. Aan het begin van een blok bieden we een overzicht aan van de problemen die opgelost kunnen worden (zie voorbeeld Practicum assimilatie en dissimilatie).
 5. De problemen staan op kaarten (zie voorbeeld probleemkaarten enzymwerking)
 6. Iedereen is vrij samen te werken met wie hij/zij wil, liefst in groepen van twee personen.
 7. Er worden eisen gesteld aan het aantal problemen dat onderzocht moet worden, maar in principe is er geen haast.
  Een groep kan dus rustig 6 tot 8 uur of soms zelfs langer aan een onderwerp besteden.
 8. We doen geen aparte practica om technische vaardigheden aan te leren. Iedereen leert de vaardigheid die op dat moment van belang is.
 9. We gaan ervan uit dat het onzin is om alles helemaal zelf te ontdekken. Daarom laten we de leerlingen kiezen uit een aantal mogelijke technieken die op zgn techniekkaarten staan (zie voorbeeld Meten van de fotosynthese 1).
  De leerlingen kunnen natuurlijk ook in de literatuur naar mogelijke technieken zoeken.
 10. Experimenten moigen mislukken, het gaat vooral om de manier waarop het onderzoek gedaan wordt.
 11. De leerlingen maken per onderzoek een verslag of een poster.
 12. Het derde schoolonderzoek is mondeling en gaat over de verslagen van twee jaar.

Een uitgebreide beschrijving van ons practicum staat in Practicum Biologie, A.. van Anderwegen e.a,blz.149 e.v. ,1988 Wolters Noordhoff.


info@bioplek.org