Home

Word "Vriend van Bioplek"

Voor de Ipad op de X drukken


De animaties zijn gemaakt met Flash en werken het beste met de laatste Flashplayer..
Omdat Flash niet werktop de Ipad, hebben we, indien mogelijk, animaties omgezet naar html.
Nog niet alles werkt. Flash heeft meer mogelijkheden dan html.

We testen de nieuwe html-animaties voorlopig alleen met Firefox op de mac en Safari op de Ipad.


Voor de Ipad op de X drukken
onderbouw practica
 

 

 

Afbeeldingen slootdieren (macrofauna)

 

Animatie maken preparaat

X

Bouw plant

 

Determineren Dierenrijk

 

Excursie dierentuin Antwerpen

 

Gedrag pissebedden

 

Herbarium

 

Je lichaam in actie

 

Kieming

 

Kieuwen vis

X

Kijken naar dieren (gedrag)

 

Micro-organismen

 

Microscoop

X

Namen microscoop oefenen

X

Practicum botten en spieren

 

Practicum pissebedden

 

Practicum schedels planteneters en vleeseters

 

Practicum spijsvertering en voeding

 

Practicum voedselnet sloot

 

Practicum zintuigen

 

Preparaat maken

X

Slootdieren onderzoeken

 

Techniekkaarten onderbouw

 

Vergelijken van skeletten

 

 

onderbouw theorie
 
Blad buitenkant X

ABO bloedgroepen

X

Blad insnijdingen

X

Blad nervatuur

 

Blad onder de microscoop

X

Bladranden

 

Bladstanden

 

Bloedgroep bepalen

X

Bloem

X

Borstkas

X
Botten X

Cellen

X
Celdelingen X
Chromosomen X
Erfelijkheid X
Erfelijkheid kruisingen bananenvlieg X
Erfelijkheid kruising Mendel X

Foto's bavianen

 

Foto's pinguïns

 

Fotosynthese-verbranding

X
Gebit knipkiezen plooikiezen knobbelkiezen X
Gebit mens X

Geraamte

X

Geslachtsorgaan vrouw

X

Geslachtsorganen man

X

Gewervelden

X
Gewrichten X

Hart

X

Hoofd overlangs

X

Huid

X

Indeling dierenrijk

X

Insecten

X

Kiezen planteneter

X

Kiezen vleeseter

X

Oog

X

Oor

X

Opdrachten bij animatie insecten (pdf file)

 

Opdrachten gaswisseling/bloedsomloop

 

Opdrachten gaswisseling/bloedsomloop dieren

 

Opdrachten gewervelde dieren (pdf)

 

Overzicht indeling dierenrijk (kenmerken)

 

Plantenlijst

 

Rhesusfactor

X

Schedels planteneters en Vleeseters

X
Slootdiertjes microscoop X
Spieren X

Spijsvertering

X
Spijsvertering koe X

Spijsvertering opdrachten(pdf file)

 

Torso

X
Uilenballen  

Zenuwen

X

 

 

 

 

 

 

afbeeldingen

 

Aminozuren

Aminozuren en eiwitten

ATP+ADP

Berkenspanner

Cel overzicht organellen etc.

Cellulose

Celmembraan

Citroenzuurcyclus

Copernicus

Darwinvinken

DNA

Emulsies

Fosfolipiden

Fotosynthese 1

Fotosynthese 2

Fotosynthese bladgroen

Fotosynthese eenvoudig

Fructose

Gaswisseling blad

Glucose1

Glucose2

Kalium-40

Koolhydraten

Koolhydraten

Lever

Lymfevaten

Maltose

Mitose/meiose

Natuurlijke selectie-isolatie

Niereenheid 1

Niereenheid 2

Oog

Osmose

Overzicht geologische tijdschaal

Ptolomeus

RNA

Stoffen

Verschillen RNA-DNA

Vetten1

Vetten2

Vetzuren

Voedingsstoffen

Wereldbeeld

Zetmeel

 

foto's planten en dieren
organismen sloot

 
 
sloot 'kleine dierkens' start sloot
sloot trilhaardiertjes
sloot algen
sloot amoebe slijmzwammen

 

biologisch moment
Duivelsnaaigaren
Halvemaanvlinder
Jacobskruiskruid
Korstmos Klein dooiermos

Metselbij

Pediastrum
Pimpelmees

Rouwvlieg

Schutkleuren - mimicry
Symbiose
Teek
Wespenorchis
Zeefwesp en de dambordvlieg

bovenbouw theorie

Evolutie

Klassieke genetica

zie verder bij animaties

bovenbouw practicum opdrachten havo

Assimilatie/dissimilatie

Cellen en weefsels

Erfelijke aandoeningen

Gaswisseling/bloed

Gedrag

Ideeën voor profielwerkstuk

spijsvertering/voeding

Transport plant

Veldwerk

Voortplanting

Virtueel practicum bananenvliegen

bovenbouw practicum opdrachten atheneum

Assimilatie/dissimilatie

Cellen en weefsels

Enzymen

Erfelijke aandoeningen

Stofwisseling van de mens (gaswisseling, bloed, voeding, spijsvertering)

Gedrag

Transport plant

Veldwerk

Voortplantings technieken

Bouw voortplantingsorganen

Evolutie

Micro-evolutie slakken

Virtueel practicum bananenvliegen

Zintuigen

practicum probleemkaarten

Assimilatie/dissimilatie

Bloedsomloop/Gaswisseling

Cel 4 havo

Cel 4 atheneum

Enzymen

Gaswisseling/bloedsomloop

Osmose

Transport plant

Voeding

Voortplanting

Zintuigen

bovenbouw practicum opdrachten algemeen

Beoordeling verslag

Beoordelingsformulier

Doel practicum

Experimenteel onderzoek

Inleiding

Maken grafieken 1

Maken poster

Maken verslag

Maken grafieken 2

practicum technieken bovenbouw

 Maken van oplossingen (excelfile)

 Maken van verdunningen (excelfile)

1.1 verdamping 1

1.1 verdamping 1

1.2 verdamping 2

1.3 huidmondjes 1

1.4 kobaltpapier

1.5 huidmondjes 2

1.6 verdamping 3

1.7 transport in houtvaten

2.1 zetmeel blad

2.2 bladgroen

2.3 fotosynth.1

2.4 fotosynth. 2

2.4.1 fotosynth.4

2.5 fotosynth. 3

2.6 gisting 1

2.7 gisting 2

2.8 extract bladgroen

2.9.1 introductie fluorometer
2.9.2 fotosynthese hittestress
2.10 fotosynthese 5 algenbolletjes

3.1 amylase 1

3.2 amylase 2

3.3 pepsine 1

3.4 pepsine 2

3.5 lipase 1

3.6 lipase 2

3.7 lipase 3

3.8 katalase

3.9 afbraak van gelatine door proteasen

4.1 osmose 1

4.2 osmose 2

4.3 osmose 3

4.4 osmose 4

4.5 osmose 5

5.1 zetm.jodium

5.2 CO2-indicator

6.1 gaswisseling kleine dieren

6.12 steptest

6.2 gaswisseling zaden en kleine dieren

6.3 bloeddruk meten

6.4 ECG

6.6 longinhoud bepalen

6.6 longinhoud bepalen

6.7 stolling

6.8 bloedplasma scheiden

6.9 CO2 en O2 in lucht

7.2 Bruiningsreacties

7.3 Yoghurt

7.4 Smaaktest

7.5 Amylase in honing

7.6 Stuifmeel in natuurhoning

7.7 Meten van zuur in melk

7.8 Kleurstoffen in voedsel

7.9 Vitamine C bepaling - titratie met DCPIP
7.10 Aantonen van thiocyanaat in speeksel
7.11.1 Conserveermiddel in dranken
7.11.2 Conserveermiddel in alc.drank

8.1 Maken vegetatieopname

8.10 micro-evolutie (natuurlijke selectie)

8.2 Maken transect

8.3 Bepalen diversiteit (Yule's index)

8.4 Bepalen aantal soorten in grasland

8.5 Vergelijken van twee graslanden

8.6 wateronderzoek

8.7 waterkwaliteit biologisch 1

8.8 waterkwaliteit biologisch 2

8.9 waterkwaliteit chemisch

810 natuurlijke selectie bij slakken

811 de verspreiding van Pleurococcus

9.1 maken verslag

9.2 grafieken 1

9.3 grafieken 2

9.4 experimenteel onderzoek

9.5 maken poster exp. onderzoek

9.6 beoordelingscriteris practicum

9.7 beoordelingsformulier practicum

10.1 colorimeter

10.2 spectrofotom

10.3 kunstmatig mierennest

10.4 elektrische buret

10.5 handmatige buret

10.6 junior pam-fluorometer

10.6.1 fluorometer: met achtergond licht

10.6.2 fluorometer: zonder achtergr. licht

10.6.3 fluorometer: variabel licht
10.7 spirometer sensor Coach 6

11.1 coupes

11.2 kleuren

11.3 tekenen microscoop

11.4 meten

12.1 verdunningsreeks

12.2 oplossing 1

12.3 oplossing 2

14.1 ethogram

vertalingen

animaties duits

animaties russisch

    1. blad
    2. fotosynthese model
    3. ichtreactie

animaties portugees

Voor de Ipad op de X drukken

animaties bovenbouw

 
Adrenaline X
AIDS X
Alvleesklier X

Antagonisten

X

Antistoffen

X
ATP X
Atherosclerose X

Autonoom zenuwstelsel

X

Bacteriën

X

Bananenvliegen virtueel practicum

X
Beenderen bouw X

Bevruchting zoogdier

X
Bijnieren X

Bloed samenstelling

X

Bloed-Zuurstofspanning

X

Bloeddruk

X

Bloedgroep bepalen

X

Bloedgroep Rhesus eenvoudig

X

Bloedgroep Rhesusfactor

X

Bloedgroep-ABO

X

BloedgroepABO eenvoudig

X

Bloedsomloop namen

X
Bloedsomloop uitleg X

Bloedstolling

X

Bloedtransfusie

X

Bloedtransfusie eenvoudig

X

Bloedvaten

X

Borstkas

X

Cel organellen functies etc.

X

Cel regeling communicatie

X

Celademhaling

X

Celcyclus

X

Celmembraan

X

Celstrekking

X

Centraal zenuwstelsel

X

Chromosomen

X
Ciliaten trilhaardiertjes Paramecium X

Citroenzuurcyclus

X
Cortisol X

Dihybride gekoppeld

X

Dihybride kruising

X

DNA sequencing

X

DNA-animatie

X

Dwarsgestreepte spieren

X

Eindoxidatie

X
Eiwitten X

Embryo-foetus-placenta

X

Endosymbiose

X

Enzymen 1

X

Enzymen2 maltase

X
Enzymen 3 prote´nase X

Erfelijkheidsleer bananenvliegen

X

Erfelijkheidsleer Mendel

X

Fotosynthese bouw blad

X

Fotosynthese lichreactie

X

Fotosynthese model

X

Gaswisseling vis

X

Gaswisseling vis insect zoogdier

X
Gebit knipkiezen plooikiezen knobbelkiezen X
Gebit mens X

Gebit planteneter

X
Gebit evolutie X

Gebit vleeseter

X

Gehoororgaan

X

Gelelectroforese DNA

X

Generatiewisseling

X
Genetische code oefenen X
Genetische code puntmutaties X
Genetische code uitleg X

Geraamte

X

Gewervelden

X
Gewrichten X

Glucagon

X

Glycolyse

X

Groenbemesting

X

Haarvaten werking

X

Hart werking

X

Hart/bloedsomloop

X
Hormonen X

Homeostase

X

Hoofd

X

Huid

X

Huidmondjes

X

inhoud zenuwstelsel

X

Insecten

X

Insuline

X

Introns - exons

X

Klonen

X

Kniepeesreflex

X
Koolhydraten X

Lever bouw en functies

X

Longen gaswisseling mens

X

Meiose

X

Membraan neuriet (axon) impulsgeleiding

X
Mimicry X

Mitose

X

Moleculaire genetica animaties inhoud

X

Monohybride kruising

X

Neuriet (axon)

X

Nier

X

Ongeslachtelijke voortplanting

X

Oog

X
X
Oog opsine retinal pigmenten X
Oog retina netvlies X
Overbemesting ecologie X

Plasmolyse 1 rode ui

X

Plasmolyse 2 waterpest

X

Polymerase chain reaction

X

Populatiegenetica

X

Puntmutaties

X

Pupilreflex

X

Reflexboog

X
Sloot 'kleine dierkens' start x
Sloot trilhaardiertjes pantoffeldiertjes x
Sloot amoebe + slijmzwammen x
Sloot algen x

Spieren

X
Spijsvertering herbivoren rund e.a. X
Spijsvertering uitgebreid X

Spijsvertering kort

X

Spijsvertering (eiwit)

X

Spijsvertering (vetten)

X

Spijsvertering (zetmeel)

X
Stambomen X

Stikstofkringloop

X

Stikstofkringloop oefenen

 
Symbiose X

Synaps (neurotransmitters)

X

Tegenstroomprincipe

X

Temperatuurregeling

X

Testis

X

Thyroxine

X

Torso

X

Transcriptie-translatie

X

Transgene bacteriën

X

Transgene dieren

X

Transgene organismen techn.

X

Transgene planten

X

Translatie

X

Vaatbundel

X
Vetten transport lipoproteïnen X

Vetten

X

Virus griep Influenza-A

X

Virus HIV

X

Virussen

X

Voedselpiramide energiestromen

X

Voortplanting-geslachtsorganen man

X

Voortplanting-geslachtsorganen vrouw

X

Voortplanting-Menstruatiecyclus

X

Voortplanting-Ovarium

X
Zenuwstelsel X

Zenuwstelsel(Overzicht)

X
Zuivere lijn X

Zuurstofspanning bloed

X

 

overzicht examenstof havo

Samenvatting examenstof havo

Examenprogramma biologie havo

 

overzicht examenstof vwo

Samenvatting examenstof vwo

Examenprogramma biologie vwo

 

overzicht examenstof vmbo GL en TL
Inhoud overzicht examenstof vmbo GLTL

sinds 7 december 2006