[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] 

 

Gedrag
Techniek 14.1

Ethogram

Dieren die niet bang zijn en geen honger hebben vertonen vaak een erg rustig gedrag.
Meer verschillende elementen kunnen waargenomen worden als het dier honger heeft, als het dier in een nieuwe omgeving gebracht wordt, of als het dier samengebracht wordt met soortgenoten.
Sommige dieren vertonen binnen een halfuur veel verschillende gedragselementen.
Minder actieve dieren moeten langer bekeken worden.
Zorg ervoor dat het gedrag zo normaal mogelijk is. Het dier mag niet angstig zijn door het onderzoek.

 Beschrijven van de gedragselementen 

 • Maak een nauwkeurige beschrijving van de omgeving waarin het dier onderzocht is.
 • Maak een nauwkeurige beschrijving van het onderzochte dier (ook geslacht, leeftijd etc)
 • Bestudeer eerst langere tijd het gedrag van het dier.
 • Maak zo mogelijk een video-opname.
 • Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de waargenomen gedragselementen. Ook gedragingen die vanzelfsprekend
  lijken omschrijven. 

  Voorbeeld Hond

   Element

  Afkorting

  Omschrijving

  eten

  eet

  kauwende beweging met voedsel in de bek

  graven

  graaf

  met de voorpoten wordt grond weggewerkt,

  af en toe met een achterwaartse beweging van de achterpoten

  snuffelen

  snuffel

  met snuit aan materiaal snuffelen

  krabben

  krabt

  een van de poten krabt het eigen lichaam

  enz

   

   

Het maken van een protocol

Hierin staat de duur, de frequentie en de volgorde van de gedragselementen. 

Maak protocollen van korte perioden afhankelijk van de activiteit van het dier

Een protocol kan op verschillende manieren gemaakt worden:

 1. Video-opname maken.
  Na afloop een lijst met gedragselementen maken die na elkaar waargenomen zijn en de duur van die elementen meten met een stopwatch.
  (Als je het gedrag tussen 2 duren wil beschrijven is dit de enige mogelijkheid
 2. Inspreken in een draagbare bandrecorder tijdens het onderzoek. Maak dan gebruik van de aflortingen tijdens het inspreken.
 3. Als je met 2 personen samenwerkt kan de een het gedrag (afkortingen) benoemen en de ander met behulp van een stopwatch direct het protocol opschrijven.

 Voorbeeld van een protocol:

  tijd

   element

  0.00

  zit

  0.15

  loopt

  1.12

  zit

 

 Voorbeeld van een protocol van 2 dieren

   tijd

  hond 1

   hond 2

  0.00

  zit

  staat

  0.12

  loopt

   .

  0.54

  .

  krabt

  1.01

  snuffelt

   .

  1.45

  blaft

  blaft

Verwerken van de resultaten

1.De frequentie-analyse

De gegevens van het protocol kunnen op verschillende manieren verwerkt worden.

Vooral bruikbaar als hetzelfde dier onder verschillende omstandigheden wordt geobserveerd.
Tel het aantal keren dat een gedragselement is waargenomen en maak staafdiagrammen van de frequentie
In plaats van de frequentie kan ook een tabel van de totale tijd per gedragselement gemaakt worden.


De verandering van de frequentie (of tijdsduur) tijdens de waarnemings periode.

2. De sequentie-analyse

Met deze analyse kan nagegaan worden of er gedragspatronen zijn.
Welke gedragingen na elkaar komen.

    Volgende handeling

   

  voorafgaande handeling

   

  a

  b

  c

  d

  e

  a

  10

  0

  3

  3

  20

  b

  1

  12

  0

  0

  0

  c

  1

  1

  15

  20

  6

  d

  7

  3

  3

  11

  30

  e

  18

  3

  6

  40

  2


Kijk voor uitgebreide statistische verwer
king van de gegevens op:

ethologie.nl