[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

 

Enzymen
Techniek 3.7
 


Werking van lipase

methode 3 titratie

De vetafbraak door lipase kan worden aangetoond aan de hand van de vrij komende vetzuren.
Hoe meer vet afgebroken hoe zuurder de oplossing wordt.
Deze methode is dus niet geschikt om de invloed van de pH op de werking van lipase te meten, omdat de pH door de werking
van het enzym verandert. (lager wordt.)
Vet lost niet op in water. Enzymen lossen wel op in water. Om lipase te laten inwerken op vet moet het vet in kleine druppeltjes
verdeeld worden die gemengd worden met water waarin de lipase zit. Zo'n mengsel van druppeltjes vet in water noemt men een
emulsie. Melk is een emulsie van vet.
Fenolftaleïne is een zuur-base indicator. In een basische omgeving is deze stof paars, in een zure omgeving kleurloos.

 
 • Gebruik een 2 keer verdunde melkoplossing als emulsie.

 • Pipetteer 3 ml van een 2% pancreatine-oplossing in een reageerbuis.

 • Voeg 2 ml melk toe. Zodra de melk is toegevoegd begint de proef.

 • Zet de reageerbuisjes in een waterbad met een constante temperatuur.

 • Titreer na een bepaalde periode het mengsel met 0.01M NaOH.
  Bij kamertemperatuur is de reactie na ongeveer 30 minuten voltooid. Bij 37oC is dat al na 10 minuten tot een kwartier. Als je het proces wilt volgen, moet je dus al binnen deze genoemde tijden titreren.

  • Voeg twee druppels Fenolftaleïne 1% toe aan het mengsel.
  • Lees voor je begint de buret af.
  • Voeg voor het titreren wat water toe (ca 20 ml)
  • Titreer in een grote erlenmeyer op een witte ondergrond.
   Door het toevoegen van water en de witte ondergrond is de kleuromslag beter te zien.
  • Voeg druppelsgewijs NaOH toe.
  • Meng na iedere druppel door te zwenken.
  • Zodra de kleur van de melk rose wordt moet de buret afgelezen worden. Het vetzuur is dan geneutraliseerd door het NaOH.
 • Bereken de hoeveelheid NaOH die nodig was om het enzymsubstraatmengsel te laten verkleuren