[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

Voeding
Techniek 7.1


Kwantitatieve bepaling vitamine C - gehalte

Vitamine C (= ascorbinezuur) is een stof die heel gemakkelijk geoxideerd wordt (zuurstof aantrekt).

Als vitamine C samen met andere (voedings)stoffen voorkomt in een voedingsmiddel trekt het heel gemakkelijk O2 aan; die O2 kan dan geen andere stoffen meer oxideren. Vitamine C wordt, omdat het zo gemakkelijk oxideert, gebruikt als anti-oxidant in voedingsmiddelen. Deze verkleuren of bederven dan minder gauw of verliezen minder snel hun smaak.

Van de eigenschap dat vitamine C gemakkelijk oxideert, maak je gebruik bij de bepaling van het gehalte.

Bij het te onderzoeken voedingsmiddel (met daarin X mg vitamine C) wordt een reagens gebracht waarin KI (kaliumjodide) en zetmeel zit.
Zolang er in het te onderzoeken voedingsmiddel vitamine C aanwezig is, wordt zetmeel niet blauw gekleurd. Zodra vitamine C op is, kleurt het zetmeel wel blauw.

De hoeveelheid kaliumjodaat (IO3 -) die toegevoegd moet worden aan de te onderzoeken stof is een maat voor de hoeveelheid vitamine C erin.

 

Jodide-ionen (I-) kleuren zetmeel niet blauw. Als bij jodide-ionen jodaat-ionen (IO3 -) worden gebracht, ontstaat o.a. jodium (I2), die echter onmiddellijk door vitamine C wordt teruggevormd naar I-. Zolang er in het te onderzoeken voedingsmiddel vitamine C aanwezig is, kan er geen I2 aanwezig blijven (dus geen blauwkleuring van zetmeel ). Zodra vitamine C op is, ontstaat uit IO3 - en I- ---> I2, dat zetmeel blauw kleurt.

 

 

De hoeveelheid vitamine C kan ook bepaald worden met DCPIP. Deze methode is beschreven op techniekkaart 7.9.

Bepaling gehalte vitamine C in voedingsmiddel

Materiaal

buret met KIO3 - oplossing (0,005M)  

reagens : 10% KI-oplossing + 0,1% zetmeeloplossing + 2N zwavelzuur  
(150 ml + 50 ml + 20 ml is voldoende voor 20 bepalingen)

ijklijn vitamine C (zie maken ijklijn)
erlenmeyer
het te onderzoeken voedingsmiddel
eventueel mortier met zand

N.B. Het reagens is erg instabiel. Het is het beste dit vlak voor de titratie klaar te maken.

Advies van een collega:

De reactie vloeistof van de vitamine c proef, is stabiel te maken met het toevoegen van een kleine hoeveelheid natriumthiosulfaat oplossing.
Op deze manier hoef je niet vlak voor het practicum de vloeistof aan te maken.

Frans Karperien TOA Twickel Hengelo

Titratie

 • Voer de bepalingen altijd in duplo uit. De titratie-uitkomsten kun je dan middelen. Bovendien heb je altijd de mogelijkheid om een titratie over te doen als er met de eerste bepaling iets fout mocht gaan.
 • Maak de erlenmeyer na elke bepaling grondig schoon.
 • Vul een buret met de kaliumjodaat-oplossing en lees de buret af.
 • Weeg of pipetteer een hoeveelheid voedingsmiddel. Vaste voedingsmiddelen fijnmalen in
  een mortier met zand (doe dit vlak voor je met de eigenlijke bepaling begint). Prut eventueel centrifugeren. De totale hoeveelheid vloeistof gebruiken voor titratie.
 • Doe de vloeistof in een erlenmeyer.
 • Voeg aan de te onderzoeken stof 10 ml reagens toe.
 • Druppel zoveel kaliumjodaat bij de te onderzoeken stof dat er een blijvende blauwkleuring optreedt.
 • Lees de buret weer af.
 • Bepaal aan de hand van de ijklijn wat het vitamine C-gehalte was van het onderzochte voedingsmiddel. Bereken dit per 100 gram. Vergelijk je gegevens met de voedingsmiddelentabel (zo krijg je een idee van de nauwkeurigheid van je metingen).

IJklijn

Om een ijklijn te maken, moeten verschillende oplossingen met een bekend vitamine C - gehalte worden getitreerd met kaliumjodaat (IO3 -). Van deze gegevens wordt een grafiek gemaakt (ijklijn)

Een ijklijn werkt in de praktijk erg handig. Wanneer een oplossing met een onbekend vitamine C - gehalte wordt getitreerd, kan met behulp van de ijklijn worden "teruggelezen" hoeveel vitamine C deze oplossing bevatte.

Materiaal

buret met KIO3 - oplossing (0,005M) 

reagens : 10% KJ-oplossing + 0,1% zetmeeloplossing + 2M zwavelzuur  
(150 ml + 50 ml + 20 ml is voldoende voor 20 bepalingen)

7 oplossingen vitamine C (bijvoorbeeld 10 mg, 20 mg, 30 mg enz. tot 20 of 80 mg)
erlenmeyers

Titratie

 • Pipetter van een standaard vitamine C - oplossing (met bijv., 10 mg vitamine C/ ml) 1 ml in een erlenmeyer.
 • Voeg 10 ml reagens toe.
 • Lees de buret af.
 • Druppel zoveel kaliumjodaat bij de te onderzoeken stof dat er een blijvende blauwkleuring optreedt.
 • Lees de buret weer af.
 • Controleer of toevoeging van nog 1 of enkele druppels kaliumjodaat de kleur verandert.
 • Maak de erlenmeyer schoon en herhaak de titratie met andere bekende hoeveelheden vitamine C.
 • Maak de ijklijn op millimeterpaper. Zorg ervoor dat de ijklijn opgebouwd is uit een behoorlijk aantal punten.

bron: Hermann Wesselink College - Amstelveen