[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

Voeding
Techniek 7.3


Maken van Yoghurt

 

Materiaal
bekerglas
thermometer
waterbad
bunsenbrander
aluminiumfolie
yoghurt (uit de winkel)
1 liter gepasteuriseerde volle melk

 

Methode

 • Doe 100 cm3 melk in een schoon bekerglas en dek het af met aluminiumfolie.
 • Verhit de melk tot 80 gr.C om de aanwezige bacteriën te doden. Koel het daarna af tot 45 gr. C.
 • Voeg 2 - 3 cm3 yoghurt toe. Hierin zitten de benodigde bacteriën. Weer afdekken.
 • Zet het mengsel weg bij een temperatuur van 45 gr C. Gebruik daarvoor een waterbad.

Wanneer de invloed van de temperatuur op de vorming van yoghurt bepaald moet worden, moeten
natuurlijk andere temperaturen gekozen worden.

 
 

Meten van de snelheid waarmee de yoghurt gevormd wordt

(titratie-methode)

 

De "yoghurtbacteriën" maken melkzuur (melkzuurgisting). Dit melkzuur kan geneutraliseerd worden met NaOH.
Door na te gaan hoeveel NaOH hiervoor nodig is, kan bepaald worden hoeveel melkzuur is ontstaan.

 

Materiaal

buret met 0,01 M natriumhydroxide (NaOH)
fenolftaleïne (zuur-base indicator, zie Binas )
erlenmeyer

 

Methode

 • Neem meteen nadat de yoghurt bij de melk gedaan is (start van de productie - controle) een
  monster van 2 cm3 uit het mengsel. Gebruik hierbij een pipet en doe het monster in een erlenmeyer.
 • Vul de buret (een microburet geeft de meest nauwkeurige resultaten) met 0,01 M NaOH.
 • Voeg enkele druppels fenolftaleïne toe.
 • Lees de buret af.
 • Voeg druppelsgewijs de NaOH-oplossing uit de buret bij het mengsel, totdat een licht roze kleur
  is ontstaan en deze kleur bij het schudden niet meer verdwijnt.
 • Lees de buret weer af en noteer hoeveel NaOH-oplossing nodig was.
 • Herhaal de meting daarna om de 30 minuten.