[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

Voeding
Techniek 7.4


Test-panels

 

1.Voorkeurstest

Het doel van deze test is is de mening van een groot aantal mensen over een bepaald product te achterhalen, bijvoorbeeld welk van verschillende typen vruchtensap wordt het lekkerst gevonden.

Werkwijze

 • Leg een monster van het voedingsmiddel dat je wilt laten proven op een schoon wit bord of doe het, als het een vloeistof, betreft in een witte plastic beker.
 • Label (bijvoorbeeld X, 0, ) de monsters.
 • Zorg ervoor dat er geen merk te zien is. Als de voedingsmiddelen verschillende kleuren hebben, blinddoek de proefpersonen dan (tenzij je natuurlijk de invloed van de kleur wilt onderzoeken.
 • Presenteer de monsters door deze in een vierkant of een kring voor de proefpersonen te zetten en vraag hen de monsters in volgorde van hun voorkeur te zetten en deze volgorde te noteren op een scoreformulier (zie voorbeeld).
  code van het monster
  voorkeur
  X
  2
  O
  1
  3

  1 = 1ste keus

   

 • Middel de resultaten van alle proefpersonen per monster.

 • Gebruik voor de statistische verwerking van de resultaten de chi2 - toets ( zie Techniek verslagen 9.5).

   

  2.Driepuntstest

  Deze test wordt gebruikt om na te gaan of er werkelijk smaakverschil is tussen twee producten.

  Werkwijze

 • Leg ieder monster van het voedingsmiddel dat je wilt laten proven op een schoon wit bord of als het vloeistoffen betreft in een witte plastic beker.
 • Gebruik 3 monsters gebruikt waarvan twee identiek zijn aan elkaar. Geef deze een letter A, B en C.
 • Zet de monsters in een driehoek neer zodat geen van de monsters bij elkaar lijken te horen.
  Wanneer de monsters op het oog te onderscheiden zijn, blinddoek dan de proefpersonen.
 • Vraag de proevers aan te geven welke twee hetzelfde zijn.

 • Noteer of de proevers een juist of een fout antwoord geven.

 • Tel het aantal juiste antwoorden.

  Er bestaat een kans van 1 op 3 dat iemand door te gokken op het juiste antwoord komt. Daarom moet meer dan 1/3 van de proevers het juiste antwoord gegeven hebben om te kunnen concluderen dat er een verschil in smaak bestaat tussen de twee producten.

   

   

  3.Paarsgewijs vergelijken

  Deze test wordt wel gebruikt door de producenten om veranderingen in hun product te testen.

  Er worden monsters van twee producten tegelijkertijd aangeboden. De proefpersonen moeten zeggen welke van de twee het meest zoet, het meest pittig e.d. is. Een vervolg vraag kan zijn: "Welke is het normale product?" of "Welke is product X?".

  Werkwijze

 • Leg ieder monster op een schoon wit bord of doe het in een witte plastic beker.
 • Label de monsters met X en O.
 • Vraag aan de proevers welke is het meest ........?
  Welke is product X?

  De kans dat proevers door gokken bij de tweede vraag het juiste antwoord hebben gegeven is 1 op 2. Daarom moet meer dan 1/2 van de proevers het juiste antwoord gegeven hebben om te kunnen concluderen dat er een verschil bestaat tussen de twee producten.

 • Gebruik voor de statistische verwerking van de resultaten de chi2 - toets ( zie Techniek verslagen 9.5).

  Literatuur:
  Sarfield J.R., Experimental Work in Food Science, Heinemann Educational Books 1974