[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

Informatie slootdieren

 

 

Inhoud
 1. bloedzuiger
 2. waterspin
 3. poelslak
 4. geelgerande watertor
 5. larve van een waterjuffer
 6. ruggezwemmer
 7. vlokreeft
 8. driedoornig stekelbaarsje
 9. zwemwants
 10. waterschorpioen
 11. watermijt
 12. schaatsenrijder
 13. libellelarve
 14. salamanderlarve
 15. watervlo
 16. platworm
 17. waterpissebed
 18. duikerwants
 19. larve van een watergaasvlieg
 20. waterkevertjes
 21. haftenlarve
 22. posthoornslak
 23. karper
 24. zeelt

Bronnen:
Spectrum Dierenencyclopedie
Elsevier Insektengids
Bio Buiten veldwerkbladen 2 - Zoet water, werkgroep veldbiologie, V.Casteels e.a

 1. bloedzuiger

  Hoofdafdeling: wormen
  Klasse: bloedzuigers

  Een bloedzuiger zuigt bloed, zou je denken. Maar veel bloedzuigers eten rottend vlees van allerlei dieren.
  Er zijn wel soorten die bloed zuigen. Ze leven als parasiet op vissen, slakken en amfibieën.

  terug naar inhoud

 2. waterspin

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: spinachtigen

  De waterspin kan bijna permanent onder water blijven doordat hij een soort duikerklok maakt. Eerst maakt hij een web aan waterplanten vast. Daarna haalt hij met zijn achterlijf luchtbellen aan het wateroppervlak op en brengt die naar het web. Hij gaat daarmee door totdat in het web een luchtbel hangt die groot genoeg is om in te kruipen. In die luchtbel haalt de spin adem.

  De waterspin heeft veel vijanden. Ze worden belaagd door libellelarven ruggezwemmers, waterschorpioenen, waterroofkevers, en vissen. Zelf leven ze van de larven van kleine waterinsecten en watervlooien.


  terug naar inhoud


 3. poelslak

  Hoofdafdeling : weekdieren
  Klasse: slakken

  De gewone poelslak eet voornamelijk algen die op stenen en planten groeien.


  terug naar inhoud


 4. geelgerande watertor

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  De geelgerande watertor is een echte rover. Ook al als ze nog larve zijn. Ze kunnen dieren doden die groter zijn dan zijzelf Ze eten bijvoorbeeld stekelbaarsjes, kikkervisjes en larven van andere insecten.

  De larven spuiten een stof in hun prooi waardoor de ingewanden vloeibaar worden en zuigen het slachtoffer dan leeg. De volwassen kever kauwt zijn voedsel.


  terug naar inhoud


   
 5. larve van een waterjuffer

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  klasse: insecten

  De volwassen waterjuffers lijken erg op de echte libellen, hun lichaam is alleen wat slanker. Als ze rusten houden ze hun vleugels meestal tegen hun achterlijf of recht omhoog, terwijl de echte libellen met gespreide vleugels stilzitten. Ze kunnen ook minder goed vliegen dan echte libellen.
  Ze eten allerlei dieren: eencellige diertjes, wormpjes, insectenlarven, als deze maar de geschikte grootte hebben.
  De larven zelf worden gegeten door vissen, waterroofkevers en grotere libellenlarven.


  terug naar inhoud


 6. ruggezwemmer of bootsmannetje

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  De ruggezwemmer behoort samen met de duikerwants en de zwemwants tot de waterwantsen.

  Het zijn erg vraatzuchtige diertjes. Ze eten muggelarven maar ook veel grotere dieren als kikkervisjes, keverlarven en kleine visjes zoals bijvoorbeeld het stekelbaarsje.

  Hij heeft eem steeksnuit waarmee hij gif in zijn prooi spuit. Als je hem vastpakt, kun je ook gemeen door hem gestoken worden. Zijn vijanden zijn vooral de vleesetende watervogels, kikkers en padden. Maar ook een zeelt lust hem wel.


  terug naar inhoud


 7. vlokreeft

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: kreeftachtigen

  Vlokreeftjes leven vooral van algen en van dode planten op de bodem.


  terug naar inhoud


 8. driedoornig stekelbaarsje

  Hoofdafdeling: gewervelde dieren
  Klasse: vissen

  Deze visjes lusten alleen levend voer zoals bijvoorbeeld muggenlarven, watervlooien en kleine wormpjes.


  terug naar inhoud


 9. zwemwants
   

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Net als de ruggezwemmer is dit een geduchte rover. Ze eten muggelarven maar ook veel grotere dieren als kikkervisjes, keverlarven en kleine visjes zoals bijvoorbeeld het stekelbaarsje.

  terug naar inhoud


 10. waterschorpioen

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Waterschorpioenen zijn rovers. De voorpoten lijken een beetje op de scharen van een schorpioen. Ze grijpen daarmee kleine insecten en andere niet te grote dieren, zoals de waterpissebed en de vlokreeft.


  terug naar inhoud


 11. watermijt

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: spinachtigen

  Er zijn veel verschillende soorten bekend. Als ze jong zijn leven ze als parasietop wantsen en kevers leven en daar voedsel uitzuigen.
  Volwassen watermijten leven van watervlooien en zachte larven van insecten, zoals de haftelarve en de larve van de watergaasvlieg.


  terug naar inhoud


 12. schaatsenrijder

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Schaatsenrijders leven op het wateroppervlak. Ze kunnen op het water lopen. Ze leven van dode of bijna dode insecten die op het wateroppervlak vallen. Ze boren hun zuigsnuit in het slachtoffer en zuigen het leeg.


  terug naar inhoud


 13. libellelarve

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Libellelarven eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen: pissebedden, kikkervisjes, zoetwaterpissebedden, vlokreeftjes, wormpjes en insectenlarven.
  De larven zelf worden gegeten door vissen, waterroofkevers en grotere libellenlarven.


  terug naar inhoud


 14. salamanderlarve

  Hoofdafdeling: gewervelde dieren
  Klasse: amfibieën

  De larven van de watersalamander zijn een gemakkelijke prooi voor allerlei roofdieren zoals de geelgerande watertor, het bootsmannetje en de zwemwants. Zelf eten ze voornamelijk algen.

  terug naar inhoud


 15. watervlooien

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: kreeftachtigen

  De grootste watervlooien kunnen zo'n halve centimeter groot worden. Ze eten bacteriën en algen die ze uit het water filteren Dat doen ze door met hun poten water onder hun pantser te pompen. Op de poten zitten een soort borstels die als filter dienen.


  terug naar inhoud


 16. platworm

  Hoofdafdeling: wormen
  Klasse: trilhaarwormen

  Platwormen leven van kleine diertjes. Ze vangen hun prooi met behulp van een kleverige stof die gemaakt wordt door kliertjes in hun kop. Ze eten bijvoorbeeld vlokreeften, kleine waterpissebedden en kleine insecten.


  terug naar inhoud


 17. waterpissebed


  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: kreeftachtigen

  Waterpissebedden leven van algen en van dode planten op de bodem.

  terug naar inhoud


 18. duikerwants
   

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  klasse: insecten

  De duikerwants eet plankton en afval. Plankton bestaat uit algen en heel kleine diertjes.

  terug naar inhoud


 19. larve van een watergaasvlieg

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  De larven leven in de modder van kleine diertjes.

  terug naar inhoud


 20. waterkevertjes

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Er zijn veel verschillende soorten waterkevers. Behalve de grote geelgerande watertor en de spinnende watertor hebben de meesten geen Nederlandse naam, alleen een wetenschappelijke (Latijnse) naam.
  Er zijn plantenetende kevers en vleestetende kevers, maar soms is het ingewikkelder. Sommige soorten leven als larve van algen terwijl ze als volwassen dier kleine diertjes eten.

  terug naar inhoud


 21. haftenlarve

  Hoofdafdeling: geleedpotige dieren
  Klasse: insecten

  Haften worden ook wel eendagsvliegen genoemd. Het zijn tamelijk kleine dieren, te herkennen aan hun lange staarten. Als larve leven ze in het water. Ze leven voornamelijk van algen. op stenen en planten.

  terug naar inhoud


 22. posthoornslak

  Hoofdafdeling: weekdieren
  Klasse: slakken

  Posthoornslakken eten algen (vooral als jong dier), zachte levende waterplanten en vooral verwelkte en rottende delen van waterplanten. Ook worden dode dieren, zoals dode slakken, vissen en kikkervisjes gegeten.

  terug naar inhoud


 

terug naar techniekkaart 8.6
 
 © scholte/marree 2000