[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

>

 

Veldwerk
Techniek 8.9

 

Wateronderzoek

Chemische kwaliteitsbepaling

Voor het bepalen van verschillende chemische factoren zoald de hoeveelheid nitraat (NO3-) ammonium (NH4+), fosfaat (PO43-) e.d. zijn eenvoudig uit te voeren tests in de handel.
Bij alle testen worden handleidingen bijgeleverd. Volg die handleidingen nauwkeurig op. Houd je aan de veiligheidsvoorschriften.

Voor de bepaling van de zuurgraad kun je een pH-meter gebruiken, maar met gewoon pH-papier kan het ook.

Het zuurstofgehalte kan bepaald worden met een zuurstofmeter.

Met behulp van onderstaande tabel kan de waterkwaliteit van zoetwater bepaald worden
bron: Axel Franke: Umweltfaktorenmessen und beurteilen

samenhang tussen chemische milieufactoren en waterkwaliteit

waarden in mg/l

niet verontreinigd
weinig verontreinigd
matig verontreinigd
ernstig verontreinigd
sterk verontreinigd

Ammonium

< 0,01
<0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 1
> 1

Nitraat

< 4
4 - 12
12 - 36
36 - 108
> 108

Fosfaat

< 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,75
0,75 - 1,5
> 1,5

Nitriet

< 0,01
0,01 - 0,05
0,05 - 0,1
0,1 - 1
> 1

chloride

<200
200 - 400
200 - 400
400 - 2000
> 2000

zuurstof

> 8
> 8
6 - 8
4 - 6
< 4

 

Voor meer informatie over de chemische factoren:
Bioplek - veldwerk

© scholte/marree 2001