[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

Verslagen
Techniek 9.10


Checklist werkplan

In een goed werkplan heb je de volgende onderdelen vermeld.

Onderzoeksvraag:

 • wat je gaat onderzoeken.

Hypothese:

 • het antwoord op de onderzoeksvraag;
 • de verantwoording van de hypothese met behulp van gegevens uit de literatuur;
 • de voorspelling bij welk concreet resultaat (grootheid en eenheid noemen) je hypothese bevestigd wordt (als.... dan.....).

Materiaal:

 • welk materiaal je gaat gebruiken.

Methode:

 • de proefopzet;
 • de meetmethode;
 • hoe je de proef uit gaat voeren;
 • wat de controleproef wordt;
 • welke grootheid je tijdens de proef gaat variëren;
 • welke grootheid/grootheden tijdens de proef niet mag/mogen veranderen en hoe je daarvoor gaat zorgen;
 • welke waarnemingen/metingen je gaat doen, welke grootheid je gaat meten;
 • welke vooronderzoeken (zoals testen van meetapparatuur) nodig zijn voor het echte onderzoek kan beginnen.

  Voor een volledige beschrijving van de aanpak van een experimenteel onderzoek zie techniekkaart 9.4