[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

 

poster
Techniek 9.5


Poster van experimenteel onderzoek

De poster is bedoeld om kort en overzichtelijk een samenvatting te geven van je werk.
De poster wordt gemaakt op A3-formaat zodat van de inhoud op normale leesafstand kennis genomen kan worden.

Wat komt er op een poster te staan?

 • Titel
  De titel moet duidelijk maken waar het over gaat.


 • Het doel van het onderzoek, de probleemstelling (kort)

 • De hypothese
  • antwoord op de onderzoeksvraag;
  • de verantwoording van de hypothese;
  • de voorspelling bij welk concrete meetresultaat de hypothese bevestigd wordt,(Als.. dan).

 • De methode/proefopstelling (zoveel mogelijk getekend)

 • De resultaten in tabel(len) en grafiek(en).

 • De nabespreking
  • Wat ben je te weten gekomen met betrekking tot je probleemstelling (conclusie)?
  • Op welke resultaten is je conclusie gebaseerd?
  • Bespreking van de hypothese.
  • Verklaring (voor zover nog niet in de hypothese).
  • Vergelijken van eigen resultaten met gegevens uit de literatuur.

Waar moet je op letten

 • Overzichtelijkheid dus:
  • weinig tekst;
  • ruime regelafstand;
  • niet te klein lettertype (ook niet te groot dat leest ook weer lastig).
 • (Zeer) korte zinnen.
 • Zoveel mogelijk tekeningen i.p.v. teksten.
 • Functioneel gebruik van kleuren.
 • De inhoud moet in ± 3 minuten voor een geïnteresseerde lezer duidelijk zijn.

©cmmarree 1999