[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

Verslag

Techniek onderbouw 1.2

Aanwijzingen voor het maken van een verslag 2

 

Verzorging van het verslag

Werk netjes en overzichtelijk

 • Zorg voor een goede bladindeling.
  • Neem voldoende ruimte boven en onder en links en rechts.
  • Centreer de gewone tekst niet.
  • Sla tussen de verschillende hoofdstukjes een of enkele regels over.  
  • Verdeel de tekst in alinea's. Begin niet iedere zin op een nieuwe regel.

 • Controleer de tekst op taalfouten. Maak gebruik van de spellingscontrole.
  Ga na of de goed lopende zinnen gemaakt hebt.

 • Lettertype
  • Gebruik voor het hele verslag één lettertype.
  • Kies een normale drukletter (en geen sierletter).
  • Gebruik voor de gewone tekst lettergrootte 10 of 12.
   Voor de titels van de hoofdstukjes kun je een grotere letter gebruiken (niet overdrijven).

 • Nummer de bladzijden met behulp van de tekstverwerker.

 • Nummer alle bladzijden, ook die waar alleen afbeeldingen of tekeningen op staan.    
  • Maak een overzichtelijke inhoudsopgave.           
 • Doe  het werk in een mapje (snelhechter)

Let op verder de volgende zaken

  • Voorpagina
   Hierop moet komen te staan:
   • een titel;
   • je eigen naam en de naam (of namen) van de personen waarmee je samengewerkt hebt.

  • Inhoudsopgave
   Hierin moeten de titels van de hoofdstukjes staan en de nummers van de bladzijden.
   Zorg ervoor dat de inhoudsopgave overzichtelijk is.

  • Hoofdstukjes
   • Zet boven ieder hoofdstukje een titel. 
    Bij verslagen zijn de titels van de hoofdstukjes voorgeschreven.
   • Zorg ervoor dat de titels duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone tekst. 
    Dat kan door de titels:
    • vet af te drukken,
    • een iets grotere letter te nemen (niet overdrijven) of,
    • te onderstrepen.
    • Geen WordArt gebruiken!

  • Afbeeldingen
   • Geef afbeeldingen een onderschrift (wat is er op de afbeelding te zien) en noteer, als je de afbeelding niet zelf gemaakt hebt, de bron.
   • Zorg ervoor dat een tabel of een grafiek op één bladzijde past.
   • Geef een tabel en een grafiek een titel.

  • Bronnenlijst
   • Maak als je bronnen gebruikt hebt op een aparte bronnenlijst. met alle bronnen die je hebt gebruikt .
    • Wanneer je in de tekst naar een bron wilt verwijzen kun je met de optie “voetnoot” om te verwijzen naar de bron waarop de tekst betrekking heeft.
    • Als het weinig bronnen zijn, kun je de bronnenlijst bij de inhoudsopgave zetten.
     Als het een lange lijst is, voeg je deze toe achteraan je verslag of werkstuk.

                      

   naar inhoud van een verslag © scholte/marree 2000