home inhoud - inhoud onderbouw

Grafiek 1

Techniek onderbouw 1.4

Tabel

Maken van een tabel

Een tabel kun je maken met de hand, een tekstverwerker of met een spreadsheet (bijvoorbeeld Excel).

Aandachtspunten

 • In de tabel moeten de getallen in kolommen en rijen worden gezet.
  • Boven de kolommen komt te staan wat de getallen voorstellen:
   • welke grootheden weergegeven zijn en
   • in welke eenheden.
  • In de kolommen worden de meetgegevens alleen in getallen genoteerd.
   • Zet de oorzaak (dat wat je zelf varieert) in de eerste kolom, daarnaast komt het gevolg (dat wat je gemeten hebt).
 • Voor de leesbaarheid moeten tabellijnen weergegeven worden.
 • Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de kolommen.
 • Geef de tabel een titel.
 • Als er meer tabellen in je verslag staan, geef de tabellen dan ook een nummer.

  Voorbeelden van grootheden en eenheden

grootheden

eenheden

lengte of afstand   

mm, cm, m, km

gewicht (massa)  

mg, g, kg

tijd

s (seconde), min, uur, jaar

temperatuur 

oC of K (kelvin)

energie

J (joule), kJ (kilojoule)

  Voorbeeld van een tabel

Tabel 1: Invloed van activiteit op de hartslag


activiteit


aantal hartslagen per minuut

liggen

72

staan

80

na shuttle run

143

Tabel 2: Invloed van de temperatuur op gistcellen

temperatuurin in °C
aantal belletjes koolstofdioxide per minuut
20
15
30
23
40
40
50
22
60
2
70
0

 


© scholte/marree 2000