[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

Verwerken van informatie

Techniek onderbouw 1.7

Aanwijzingen voor verwerken van informatie

 

  Voor een werkstuk heb je vaak literatuur en andere bronnen nodig voor de benodigde theoretische achtergrond. Het is dan niet de bedoeling dat je teksten letterlijk overneemt of de opbouw van een stuk na te apen.

  Ga als volgt te werk als je geschikte informatie gevonden hebt.

  • Lees eerst globaal de informatie.

  • Print de informatie die je kunt gebruiken uit (internet) of maak een kopie (boek).
   Noteer meteen de bron er bij!

  • Maak dan een schematische samenvatting van de teksten die je wilt gaan gebruiken.

  • Orden de gegevens uit de verschillende bronnen totdat de informatie een logisch geheel is.

  • Ga daarna, zonder dat je de bron er nog bij hebt, in je eigen woorden opschrijven wat je te weten gekomen bent.

  • Verklaar vaktermen. Gebruik alleen de dingen die je begrijpt. Vraag indien nodig uitleg.

  Bronvermelding

  Bij informatie uit boeken:

  Noteer de achternaam schrijver, voorletter(s), (jaar van uitgave), de titel. plaats uitgever: uitgever.

  Voorbeeld

  Lockley, R.M. (1976) Het leven der konijnen. Utrecht: Het Spectrum.

  Wickler, dr.W. (1970) De aard van het beestje. Amsterdam: Ploegsma.

  Ook als je afbeeldingen van internet of een boek haalt, moet je de bron daarvan vermelden!
  Zet die vermelding ook altijd direct onder de afbeelding.

  Bij informatie van internet:

  Vermeld de naam of titel van de site en het volledige URL-adres (dat staat in de balk boven het venster) en de dag, maand en jaar waarop de website geraadpleegd is.

  Voorbeeld

  Bioplek: Practicum cellen en weefsels. http://www.bioplek.org/kaarten/kaartencelath4.html. Geraadpleegd 24 juni 2007.
  KNNV: Waterbeestjes gezocht. http://www.knnv.nl/waterbeestjes/default.htm. Geraadpleegd
  2 september 2007.

  N.B. Google is geen bron!

  Bedenk dat Wikipedia door iedereen gevuld kan worden en daardoor niet altijd een betrouwbare bron is.

 © scholte/marree 2007