home


Keuzekamer

Techniek onderbouw 6

Methoden om de voorkeur van kleine bodemdieren te meten

 
Voorkeur voor vochtige of droge omgeving

Werkwijze

Materiaal

 • keuzekamer
  De keuzekamer is gemaakt van twee plastic perischaaltjes met deksel.
  In plaats van de keuzekamer kun je ook een diep bord nemen. Zorg er dan wel voor dat de vochtige en de droge plaats even groot zijn.

 • minimaal 10 dieren
 • filtreerpapier (of keukenpapier)
 • water
 • horloge met secondewijzer of een stopwarch

Methode

 • Neem twee filtreerpapiertjes.
  Knip ze op maat, zodat ze in de keuzekamer passen.
  Zorg ervoor dat de papiertjes elkaar niet raken.
 • Doe de filtreerpapiertjes in de keuzekamer
  Maak aan één kant van de keuzekamer het filtreerpapier vochtig.
 • Zet 5 dieren op de vochtige helft en 5 dieren op de droge helft.
  Als je met meer dieren werkt, zet je een gelijk aantal in het droge en in het vochhtige deel.
 • Tel elke 30 s
  econden hoeveel dieren in het vochtige deel zitten en hoeveel in het droge deel zitten. Noteer dat in een tabel.
  voorbeeld tabel

  tijd in minuten
  aantal dieren
  vochtig
  droog
  0.30

  .

  .

  1.00

  .

  .

  1.30

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  totaal aantal

  .

  .

  gemiddeld aantal

  .

  .

  percentage (%)

  .

  .


 • Doe de proef gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 5 minuten.
Voorkeur voor lichte of donkere omgeving

Methode

 • Gebruik dezelfde keuzekamer.
 • Doe in beide helften dezelfde ondergrond. Er mag maar één verschil zijn tussen beide helften.
  Dus in allebei een vochtig flitreerpapier, of in allebei een droog filtreerpapier.
 • Maak één helft donker door deze af te plakken met zwart papier.
  Zet boven de andere helft zet een lamp.
 • Volg verder dezelfde methode als bij het onderzoek naar vochtig en droog.

 


© scholte/marree 2000