home-inhoud-inhoud onderbouw  


Proefjes met botten en spieren


practicum voor de onderbouw 

De sterkte van botten

Inleiding

Bronnen:
Je eigen leerboek.
Het skelet

Bouw botten

Verwerk de volgende onderdelen (in volledige zinnen) in de inleiding.

 • uit welke botten je been en uit welke botten je arm bestaat.
 • welke van die botten ronde botten zijn en welke platte botten.
 • Maak een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen de botten van je been en je arm.

  Doel van het onderzoek

  Welke botten kunnen het meeste gewicht dragen, ronde botten of platte botten?

  Werkwijze

  materiaal

  enkele blaadjes proefwerkpapier
  zakje met verschillende gewichtjes om aan het bot te hangen
  plakband

  methode

  In plaats van echte botten gebruik je voor deze proef modellen van papier.

  Werk met z'n tweeën.
  De een houdt het papier vast, de ander hangt er gewichten aan.

  Rond model

 • Rol één blaadje proefwerk papier in de lengte op tot een koker. Niet te strak, de diameter moet ongeveer 3 cm zijn.
 • Plak de rol aan de zijkanten vast met twee kleine stukje plakband.
 • Pak de rol aan de onderkant vast (zie afbeelding). Niet aan de rol trekken!
 • Hang nu aan de rol het zakje.
 • Doe nu voorzichtig gewichten in het zakje.
  Begin voorzichtig, maak het zakje steeds zwaarder.
 • Als het zakje begint door te buigen, noteer je in een tabel (zie voorbeeld) bij welk gewicht dat was.


  foto's Aaldert van Essen

  Plat model

 • Vouw één blaadje proefwerkpapier tweemaal in de lengte op.
 • Ga verder op dezelfde manier te werk als bij het ronde model.

  Resultaten

  voorbeeld van een tabel

  model
  hoeveel gewicht in g kon het model hebben
  rond "bot"

  .

  .

  plat "bot"

  .

  .

  verschil in g

   

  .

  verschil in %

  .

  Verwerking van de resultaten

 • Bereken het verschil tussen het platte model en het ronde model en zet dit in de tabel.
 • Bereken het verschil ook in procenten.
 • Maak van de gegevens een staafdiagram.
  Staafdiagram

  Nabespreking

  Wat ben je nu te weten gekomen?
  Verwerk de volgende onderdelen (in volledige zinnen) in de nabespreking.

 • Wat was het verschil tussen het ronde en het platte model?
 • Welke conclusie kun je daaruit trekken over de de ronde en platte botten van je skelet?
 • Voor informatie zie: Bouw botten

  Ideeën voor verder onderzoek
  bron: Nectar, werkboek 1, Trijnie Akkerman e.a., Wolters-Noordhoff

  In je skelet hangt het gewicht niet aan je botten, maar moeten de botten het gewicht dragen dat er bovenop rust.
  Je kunt op de volgende manier nagaan of dat uitmaakt .

 • Zet de koker rechtop.
 • Leg op de koker een stevig kartonnetje.
 • Plaats de gewichten voorzichtig midden op het kartonnetje.
 • Het platte bot kun je moeilijk rechtop zetten. In plaats daarvan vouw je het papier in platte repen (harmonica).
 • Op de harmonica leg je een kartonnetje.

 

© scholte/marree 2003