Over leven blad 3

Praktische opdracht

Over leven

onderbouw havo

3. De ademhaling van een vis

Van deze opdracht maak je een poster. Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Zij moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden.

Bron(nen)

 • Nectar Biologie deel 2: tekst en bronnen over de ademhaling bij vissen op 58/59 of een ander biologieboek
 • Bioplek: Gaswisseling (ademhaling) bij vissen

  Opdracht

  Waar moet je op letten:
  Je mag geen teksten of delen van teksten letterlijk overnemen. Als je informatie wilt gaan gebruiken, ga dan te werk volgens de aanwijzingen op
  techniekkaart 1.7

 • Leg uit wat met diffusie bedoeld wordt.
 • Maak aan de hand van een tekening duidelijk hoe de kieuwen gebouwd zijn.
 • Beschrijf hoe vissen water langs hun kieuwen laten stromen.
  Wat doen ze met hun mond en wat met hun kieuwdeksels (en in welke volgorde)?
  Bekijk dit als het enigszins kan zelf bij een vis uit het aquarium.
 • Leg uit wat met tegenstroomprincipe bedoeld wordt en waardoor op die manier meer zuurstof uit het water opgenomen kan worden.
 • In welk onderdeel van de kieuwen is sprake van het tegenstroomprincipe?
 • Maak van de uitgewerkte opdrachten een overzichtelijke poster.

  Je medeleerlingen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Beschrijf hoe vissen ademhalen.
 • In welk onderdeel van de kieuwen is sprake van het tegenstroomprincipe?
  Wat wil dat zeggen?
 • Wat is het voordeel van het tegenstroomprincipe?

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel (waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie

 


 
©scholte/marree