Over leven blad 4

Praktische opdracht

Over leven

onderbouw havo

4. De ademhaling van een insect

Van deze opdracht maak je een poster. Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Zij moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden.

Bron(nen)

 • Nectar Biologie deel 2: tekst en bronnen over de ademhaling bij insecten op 58/59 of een ander biologieboek
 • Bioplek --> inhoud onderbouw --> insecten

  Opdracht

  Waar moet je op letten:
  Je mag geen teksten of delen van teksten letterlijk overnemen. Als je informatie wilt gaan gebruiken, ga dan te werk volgens de aanwijzingen op
  techniekkaart 1.7

 • Leg uit hoe het ademhalingsstelsel van een insect opgebouwd is.
 • Laat m.b.v. een tekening zien waar het ademhalingsstelsel in het lichaam zit.
 • Leg uit hoe een insect er voor zorgt dat er steeds verse lucht in zijn ademhalingsbuizen komt (welke adembewegingen het insect maakt).

  Je medeleerlingen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 •  Hoe heten de ademhalingsorganen van insecten?
 • Waar zitten de ademhalingsorganen van insecten?
 • Hoe zorgt een insect er voor dat er steeds verse lucht in de ademhalingsbuizen komt?

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel (waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie

 


 
©scholte/marree