Over leven blad 7

Praktische opdracht

Over leven

onderbouw havo

7. Winterslaap en winterrust

Van deze opdracht maak je een poster. Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Zij moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden.

Bron(nen)

 • Nectar Biologie deel 2: tekst en bronnen van paragraaf 3.4 -Kou en hitte (tot Hoe zijn dieren beschermd tegen hitte? of een ander biologieboek.
  Internet:
 • Wikipedia.org -Winterslaap
 • Dierennieuws.nl

  Opdracht

  Waar moet je op letten:
  Je mag geen teksten of delen van teksten letterlijk overnemen. Als je informatie wilt gaan gebruiken, ga dan te werk volgens de aanwijzingen op
  techniekkaart 1.7

 • Leg uit waarom sommige dieren in winterslaap of in winterrust gaan.
 • Leg uit wat er tijdens de rustperiode in het lichaam van de dieren verandert.
 • Geef aan wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn tussen winterslaap en winterrust.
 • Geef voorbeelden van soorten die een winterrust houden en die een winterslaap houden.

  Je medeleerlingen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wat zijn de verschillen tussen winterrust en winterslaap?
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen winterrust en winterslaap?
 • Noem twee soorten die een winterrust houden en twee soorten die een winterslaap houden.
 • Leg uit waarom dieren tijdens de winterslaap minder voedsel nodig hebben dan normaal.

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel (waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie

 


 
©scholte/marree