Over leven blad 8

Praktische opdracht

Over leven

onderbouw havo

8. Allergie en huisdieren

Van deze opdracht maak je een poster. Op de poster moet voor je klasgenoten duidelijke uitleg staan over het onderwerp dat jullie gaan uitwerken. Zij moeten aan de hand van wat jullie gedaan hebben een aantal vragen kunnen beantwoorden.

Bron(nen)

 • Nectar Biologie deel 2: tekst en bronnen van Waardoor komt een allergie op blz 43.
 • Allergie voor huisdieren
 • bioplek --> bloed (doorklikken tot antistoffen)

  Opdrachten

  Waar moet je op letten:
  Je mag geen teksten of delen van teksten letterlijk overnemen. Als je informatie wilt gaan gebruiken, ga dan te werk volgens de aanwijzingen op
  techniekkaart 1.7

 • Leg uit wat een allergeen is en wat een allergische reactie is.
 • Maak een duidelijk overzicht waarin je uitlegt wat er achtereenvolgens gebeurt bij het ontstaan van een allergische reactie.
  Leg vreemde termen die je gebruikt uit.
  Noem ook de naam van de stof die de allergische reactie veroorzaakt.
 • Leg uit welke delen van een kat of hond een allergische reactie kunnen veroorzaken (de allergenen zijn).
 • Welke verschijnselen krijgt iemand die allergisch is voor huisdieren?

   Je medeleerlingen moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wat is een allergeen?
 • Hoe verloopt het ontstaan van een allergische reactie?
 • Welke delen van een hond of kat kunnen de allergische reactie veroorzaken?
 • Wat is de naam van de stof die de allergische reactie veroorzaakt?

  Poster

  Zie Aanwijzingen voor het maken van een poster techniekkaarten onderbouw 1.3

  Onderdelen van de poster:

 • Titel (waarin meteen duidelijk wordt wat je onderzocht hebt).
 • Uitleg theorie

 


 
©scholte/marree