bioplekhome

 

Erfelijkheidsleer

kruising 3

x-chromosomaal

Bij een mens en bij een bananenvlieg hebben de vrouwtjes twee X-chromosomen en de mannetjes een X en een Y chromosoom.

Op het X-chromosoom liggen allerlei genen die niets met de geslachtsbepaling te maken hebben. Op het Y-chromosoom liggen alleen genen die een embryo in mannelijke richting laten ontwikkelen.

Genen op het X-chromosoom hebben vrouwen dus net als andere genen 2x in alle lichaamscellen en mannetjes maar 1x.

 

Let op:

Het mannetje geeft zijn X-chromosoom door aan zijn dochters!!
X-chromosomale afwijkingen gaan dus van vader naar dochter.

Zonen krijgen hun X-chromosoom en de daarop liggende afwijkingen altijd van hun moeder!

X-chromosomale afwijkingen verspringen dus iedere generatie van het ene geslacht naar het andere. Daaraan zijn ze dus te herkennen.

Een vrouwtje dat heterozygoot is voor een recessief X-chromosomaal allel noemt men een 'draagster'.

Wat worden de nakomelingen van een draagster met een 'normaal' mannetje?

 
 
vorige bladzijde
inhoud
volgende bladzijde